Appell fra norske katolske biskoper og Caritas: Sammen i solidaritet mot vold og forfølgelse i Irak

Vil du støtte Caritas’ arbeid i Irak? Gi et bidrag her eller benytt gavekonto 8200.01.93433. Merk innbetalingen «Irak».


Den katolske kirke og Caritas Norge står sammen i solidaritet for alle mennesker som blir forfulgt og angrepet av terroristene fra Den islamske staten (IS) i Irak.

Flyktninger i ErbilKristne, yazidier og andre minoriteter blir utsatt for grove overgrep og trenger vår støtte. Minst 200 000 irakere har måttet flykte bare den siste uken. I Erbil har minst 180 000 søkt tilflukt. Vi fordømmer forfølgelsen av både enkeltindivider og religiøse grupper.

Pave Frans ba for ofrene for konflikten i Irak under sin angelusbønn i Roma forrige søndag. Han kom med følgende budskap:

«Tusenvis av mennesker, blant dem mange kristne, er brutalt kastet ut fra sine hjem, barn dør av sult og tørst mens de flykter, kvinner blir kidnappet, mennesker massakrert. Det er vold av alle typer og ødeleggelser overalt. Alt dette er en dyp krenkelse av Gud og en dyp krenkelse av menneskeheten.»

Caritas, Kirkens offisielle bistandsorganisasjon, oppfordrer til å vise solidaritet med våre medmennesker som befinner seg i denne fortvilede situasjonen.

Kristne i vesten kan ikke være likegyldige til dette. Flere av flyktningleirene melder om at nyfødte barn, gamle og syke nå dør av sykdom, tørst og underernæring.

Caritas Internationalis har allerede nådd fram med vann, mat og madrasser til over 3000 familier i Erbil og øvrige byer i området.

I våre menigheter søndag den 17. august samles det inn kollekt til arbeidet for å hjelpe voldens og krigens ofre.  Vi oppfordrer til sjenerøsitet med våre lidende brødre og søstre i Irak.


Biskop Bernt Eidsvig
Oslo katolske bispedømme

Biskop Berislav Grgić
Tromsø stift

Martha Skretteberg
Generalsekretær i Caritas Norge