In Memoriam Magnus Erik Pettersen

Magnus Erik Pettersen

(1923-2014)

 

På vegne av Tromsø stift vil jeg uttrykke hele vårt bispedømmes deltagelse ved Magnus Erik Pettersens bortgang søndag 23. november og begravelse mandag 1. desember.

Sammen med sin hustru Cornelia hadde Magnus Pettersen ikke bare en svært betydningsfull posisjon i lokalsamfunnet, som lærer og rektor i Ballangen, og ikke minst som lokalhistoriker for hele Ofoten-regionen, men også i Den katolske kirke.

Magnus Pettersen konverterte til Den katolske kirke 16. november 1952.

På den tid var det ingen katolsk kirke eller menighet i Ofoten, og antallet katolikker i området var forsvinnende lite. Man hørte til St. Sunniva menighet i Harstad. Det var den store tilstrømmingen av tyske fagarbeidere til lasteanleggene ved LKAB som gav støtet til at en katolsk kirke ble reist i Narvik. I 1972 fikk byen egen katolsk prest og leide i en del år den svenske sjømannskirken. I 1976 ble Kristus Konge-kirken vigslet og i 1988 ble området skilt ut som egen katolsk menighet. I hele denne prosess var Cornelia og Magnus Pettersen meget aktivt engasjert.

I tillegg hørte Pettersens til de ivrigste deltagere i alle sider ved det katolske kirkeliv gjennom en årrekke, Magnus bl.a. som menighetsrådsleder og organist gjennom lange perioder.

Når det oppstod behov for trykksaker om lokal katolsk historie, var det selvfølgelig Magnus Pettersen som gikk inn med all sin profesjonelle kompetanse og iver. Men bidragene stoppet ikke der. I den kateketiske opplæring av barna savnet han brukbare læremidler. Det endte med at han like godt skrev sin egen lille katolske «katekisme» for barn, med spørsmål og svar. Han uttalte flere ganger at det kanskje hadde vært det mest givende skrivearbeid.

Oppmerksomheten rundt Cornelia og Magnus Pettersen nådde langt ut over lokalsamfunnets grenser. I 2006 mottok han kongens fortjenestemedalje i sølv. I 2009 fulgte Ballangen kommune opp med å gi ekteparet sin hedersbevisning, og i 2011 var det pave Benedikt XVI som hedret Pettersens ved å tildele dem æreskorset PRO ECCLESIA ET PONTIFICE [FOR PAVEN OG KIRKEN], «innstiftet for fortreffelig innsats og særlig oppsiktsvekkende engasjement». Æreskorset var blitt innstiftet av pave Leo XIII til hans gulljubileum som prest i 1888 og opprinnelig ment for dem som hadde hjulpet til med jubileumsfeiringen. Siden deles den ut til spesielt fortjente legfolk og geistlige. I Nord-Norge er den for utenom til Pettersens bare utdelt et par ganger.

Tromsø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge har ved Magnus Pettersens bortgang mistet et av sine gamle, store og viktige medlemmer. Vi fortsetter å be for hans sjel: Herre, gi ham den evige hvile, og la det evige lys skinne for ham.

 

Tromsø, 28. november 2014

For biskop Berislav Grgic

 p. Sigurd Markussen, generalvikar