Foredrag på Stabekk: "Jesuittparagrafen i Grunnloven"

Jesuitter hadde i flere hundre år ikke adgang til Norge. Det var først i 1956 at Stortinget opphevet det som var den siste konfesjonelle begrensing i Grunnloven. Professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo Øyvind Norderval vil i foredraget gå gjennom den historiske bakgrunnen for forbudet og hvorfor det tok så langt tid før opphevelsen kom.

Jesuitter hadde i flere hundre år ikke adgang til Norge, og i Grunnloven fra 1814 ble forbudet stadfestet særskilt. Det var først i 1956 at Stortinget opphevet det som var den siste konfesjonelle begrensing i Grunnloven og ga jesuitter adgang til riket. Professor i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo Øyvind Norderval vil i foredraget gå gjennom den historiske bakgrunnen for forbudet og hvorfor det tok så langt tid før opphevelsen kom.

Religiøse forhold endret seg betydelig fra motreformasjonens tid og fra grunnlovsfedrenes tid til på femtitallet og fokuset på jesuittene dreiet seg fra spørsmålet om religiøs enhet til graden av ønskelig religiøs pluralisme. Men det dreier seg også om en katolsk orden som har forandret seg i det samme tidsrommet, fra å være en pavelig militsorganisasjon til å bli en ganske mangefasettert og moderne orden som ikke lenger spiller den samme kirkepolitiske rolle. 

Søndag 22. mars 2015 kl. 12.30 i menighetsalen, Mariakirken, Stabekk. Velkommen!