Nytt provinsråd hos St. Josephsøstrene

IMG_0289.jpg provinskap. hjemmeside.jpgSt. Josephsøstrene av Chambéry, Den Norske Ordensprovins, har under sitt provinskapittel valgt et nytt styre for fem år. Valget ble godkjent av Roma den 21. juni 2016. Det nye provinsrådet består av sr. Marit Brinkmann, som ble gjenvalgt som provinsforstanderinne, og provinsrådsøstre sr. Marie-Kristin Riosianu, sr. Gunhild Abeln, sr. Hedwig-Marie Hergenhahn og sr. Anette Moltubakk.

Temaet for provinskapitlet var Å være bro og å bygge bro i en sønderreven verden.

Siden provinsen nå har fem unge søstre, en novise, to postulanter, to kandidater og en stor skatt av eldre søstre, blir det en spennende tid med en ny giv fremover. Alle ønsker å ta fatt på sine oppgaver med entusiasme og glede. Tiden bringer sikkert også en del utfordringer, og vi ber om alles forbønn!  

St. Josephsøstrene

FOTO: Det nye provinsrådet. Fra www.stjoseph.no

av Adm — publisert 01.08.2016, sist endret 01.08.2016 - 15:51