Budskap fra pave Frans i anledning bønnedagen for skaperverket

Pave Frans innstiftet den 10. august 2015 en årlig verdensbønnedag for skaperverket. Dagen feires den 1. september sammen med Den ortodokse kirke.

Paven fremhever paven bønnedagens økumeniske profil og henviser til den ortodokse patriark Bartolomeus og metropolitt Ioannis, som var blant deltagerne under presentasjonen av pavens miljø-encyklika, Laudato Si.

I forbindelse med verdensbønnedagen for skaperverket 2016 har paven skrevet et budskap med tittelen "Show Mercy to our Common Home".

Se også videoen der paven oppfordrer de troende til å be for skaperverket.