Halden: St. Peter kirke – friskmeldt og vakker

 

Nytt korparti.jpgI 1870 var det et tyvetalls katolikker i byen som den gang het Fredrikshald og som nå bærer navnet Halden. Like fullt, syv år senere sto den prektige, nygotiske St. Peter kirke ferdig. Dette var den tredje katolske kirken som ble bygget i Norge etter reformasjonen.

Mange kjenner historien om kirkens tilblivelse: De opprinnelige arkitekttegningene tilsa en kirke som skulle betjene 10 000 innbyggere. Det den hollandske arkitekten ikke hadde tatt i betraktning, var at lutherdommen var statsreligion i Norge, og at antallet katolikker var forsvinnende lavt. Misforståelsen ble oppklart, og kirkens størrelse ble redusert med to tredjedeler. Blant annet ble koret og det høye, slanke klokketårnet sløyfet. Dette skulle få store konsekvenser. Kirken ble gjennom tiårene hjemsøkt av byggetekniske problemer. Buene måtte støttes opp, og veggene trakk også fukt.

(Se flere og større bilder etter artikkelen).

Omfattende renovering

Kirkens interiør har gjennomgått store forandringer siden 1877. Det har også vært flere oppussinger av mindre format. Ingen av disse arbeidene ga noen løsning på fuktproblemet. Nå har imidlertid kirken gjennomgått en omfattende utvendig og innvendig renovering. Det er derfor med stor glede at Oslo katolske bispedømme, prest og menighet konstaterer at kirkebygget pr. i dag er friskmeldt og vakkert oppusset. OKB valgte først å foreta den utvendige renoveringen av kirken. Så, i sommer, ble kirken pusset opp innvendig. Det førte til at messene måtte feires i menighetslokalet fra midten av mai til midten av august.

 

Tøffe avgjørelser

Noen tøffe avgjørelser er tatt når det gjelder kirkens interiør: Veggene, som før hadde en mørk beigefarge, er blitt hvite. Søylenes kapiteler og innrammingen av buevinduene ved alteret har fått et lag med gullmaling. De mange freskene på veggene er nå overmalt. Freskene var av nyere dato. De ble utført av den hollandske maleren Bern Dons og sønnen Beni like etter siste verdenskrig. Freskene fremstilte episoder fra det nye og det gamle testamentet, og medlemmer av menigheten stod modell for de bibelske personene. Mange av freskene hadde betydelige fuktskader og var vanskelige å reparere. Biskopen skar igjennom og bestemte at freskene skulle overmales.

Ny korsvei

Ny korsvei.jpgFar og sønn Dons hadde også malt korsveibildene som hang i kirken inntil renoveringen i sommer. Flere kunstkyndige hadde etter befaringer påpekt at bildene var for store for kirkerommet. Nå ble korsveibildene fjernet. Sognepresten, pater Roman Kunkel OMI, klarte det kunststykke å skaffe en annen og mer passende korsvei til den nyoppussede kirken. Korsveien, som består av små håndskårne figurer, ble opprinnelig laget til St. Antonius kyrka i Olofström i Sverige. Her var pater Kunkel prest frem til 1997. Korsveien ble gitt som gave til St. Peter kirke i Halden.

Mange skal takkes

Mange har stått på for at St. Peter skulle få en nødvendig ansiktsløftning. Menighetens takk går til OKB, som satte St. Peter på listen over prioriterte renoveringsprosjekter. Stor takk skal også Paul Maric og Britt Myrli fra OKBs eiendomsavdeling ha. Begge har samvittighetsfullt ledet prosessen, Paul med den utvendige, Britt med den innvendige renoveringen. Og er det vanlig at renoveringsfirmaer viser et slikt engasjement som firmaet Sigma, som har stått for den innvendige oppussingen? Størst takk går likevel til pater Kunkel. Det har vært mange bekymringer og mange tunge tak. Benker skulle flyttes, skulpturer tas ned, det skulle vaskes og males. Pater har hver dag, gjennom hele sommeren, ikke bare fulgt arbeidene, han har også tatt aktivt del i dem. Og han har stilt med servering til dem som har arbeidet i kirken. Litt av en Herrens tjener!

Tekst:Turid Fosby Elsness
Foto: Johannes Granseth

Utsnitt av kirkerommet. Kristus kongealteret i bakgrunnen.jpg

Nytt korparti.jpg

Ny korsvei.jpg

Restaurering av krusifikset.jpg

Bueganger.jpg

Gullfargede kapiteler pa glassmalerienes og rommets søyler.jpg