Vatikanet: Den sveitsiske kardinal Agustoni (94) død

Vatikanet, 14.1.2017 (KI/KAP) – Den pensjonerte sveitsiske kuriekardinalen Gilberto Agustoni døde fredag den 13. januar 2017 i en alder av 94 år. Dette meldte Vatikanet lørdag uten ytterligere detaljer. Agustoni ledet fra 1992 til 1998 Den katolske kirkes høyesterett, Den apostoliske signatur. Helt til det siste beholdt han sin bolig i Roma i umiddelbar nærhet av Det apostoliske palass. Etter Agustonis død er det nå 226 kardinaler, hvorav 120 er under åtti år. Agustoni var ved sin død Kirkens tredje eldste kardinal.

Agustoni ble født den 26. juli 1922 i Schaffhausen (Sciaffusa) i bispedømmet Basel og ble presteviet bare 23 år gammel. Også to av hans fire brødre ble prester. I en alder av 27 år trådte Agustoni i 1950 med spesialtillatelse fra den ærverdige pave Pius XII (1939-58) inn i Den hellige stols tjeneste. Den senere kardinal Alfredo Ottaviani, som da var assessor i Sanctum Officium, forløperen til den nåværende Troslærekongregasjonen, hadde bedt om at den usedvanlig unge presten skulle gjøre tjeneste hos ham.

Etter Andre Vatikankonsil (1962-65) virket Agustoni som rådgiver ved liturgireformen. Fra 1970 til 1986 virket han som dommer ved Den romerske rota, som hovedsakelig beskjeftiget seg med ekteskapsannulleringer. Deretter ble han sekretær og dermed nummer to i Kleruskongregasjonen. Han ble kreert til kardinal i 1994 av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005).

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)