Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig offentliggjør med dette at:

P. André-Marie Le Thien Vinh ble med virkning fra den 1. januar 2018 utnevnt til sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i St. Johannes Døperen menighet i Sandefjord og St. Frans menighet i Larvik.

P. Johannes Vu manh Hung ble med virkning fra 1. januar 2018 utnevnt til sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i Vår Frue menighet i Porsgrunn.

P. Louis Dang Quang Tien ble med virkning fra 1. januar 2018 utnevnt til sjelesørger for vietnamesisktalende katolikker i Mariakirken menighet på Stabekk.