R.I.P Pater Thomas Patfoort O.P.

P. Patfoort (2).jpg

13.04.1918 – 18.03.2018

Det manglet ikke mange dagene på at pater Thomas Patfoort kunne ha feiret sin 100-årsdag, nemlig den 13. april. Han var medlem av kommuniteten i St. Dominikus kloster fra 1952 til 1972. Pater Patfoort underviste i disse årene mange konvertitter og han var kjent som en avholdt skriftefar og sjelesørger. Han snakket norsk som om han hadde bodd på Majorstuen hele sitt liv, selv trodde han at det skyldtes at han var vokst opp både med fransk og flamsk – i Frankrike.

Jeg kondolerer dominikanerne på geistlighetens og egne vegne, og ber prestene feire sjelemessen for ham.

+Bernt I. Eidsvig, Can. Reg.

Biskop av Oslo

 

Rquiemmessen for p. Patfoort blir holdt etter påskeoktaven, fredag 13. april kl. 18.30 i
St. Dominikus kirke.