Kristne og buddhister: I fellesskap kan vi bekjempe korrupsjon

 

I forbindelse med Vesak, en buddhistisk feiring av Buddhas fødselsdag, oppvåkning og død, har Det pavelige råd for interreligiøs dialog sendt et brev med et håp om at kristne og buddhister i fellesskap kan arbeide for å forhindre og bekjempe korrupsjon.

Brevet analyserer årsakene til og de negative effektene av korrupsjon, og Det pavelige råd kommer med konkrete tiltak for måter å forebygge og utrydde korrupsjon på.

Les brevet i sin helhet

 

Si nei til korrupsjon

Pave Frans dedikerte de månedlige bønneintensjonene i februar i år til temaet "Si nei til korrupsjon". Vi ba for at de som har materiell, politisk eller åndelig makt, må motstå enhver fristelse til korrupsjon. Paven gjør oss oppmerksom på at de som til slutt betaler prisen, er de fattige. Vi må huske Jesu ord til disiplene, "Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres" (Matt 20,26). Paven sa i St. Martas hus 16. juni 2014, at "den eneste veien som fører ut av korrupsjon [...] er å tjene. Dette fordi korrupsjon kommer fra hovmod og arroganse, og tjeneste ydmyker. Det er den ydmyke veldedighet som hjelper andre."

Brevet er signert av PCID-presidenten, kardinal Jean-Louis Tauran, og sekretær, biskop Miguel Ángel Ayuso Guixot. De skriver at siden korrupsjon, som involverer misbruk av maktposisjoner for personlig gevinst, både i offentlig og privat sektor, har blitt en så gjennomgripende skandale i verden, har FN utpekt 9. desember som Internasjonal anti-korrupsjonsdag.


Fordømmer korrupsjon

I brevet viser Det pavelige råd til at i følge buddhistisk lære ser man på korrupsjon som en uhyggelig sinnstilstand som forårsaker lidelse og bidrar til et usunt samfunn. De definerer "grådighet, hat og vrangforestilling eller uvitenhet" som de "tre hovedgiftene" som må elimineres for individets og samfunnets gode. Det peker også på buddhistenes andre budskap om å "avstå fra å ta det som ikke er gitt". Siden både kristne og buddhister fordømmer korrupsjonens ondskap, er brevets oppfordring klar: Korrupsjon kan ikke besvares med stillhet, men må forhindres og bekjempes gjennom felles innsats.  


Slik kan vi bekjempe korrupsjon

For å bekjempe korrupsjon, må man finne de underliggende årsakene og sette inn tiltak der den finnes. Brevet lister opp en rekke tiltak for å bekjempe korrupsjon:

"I denne innsatsen vil våre viktigste bidrag være å oppmuntre våre respektive følgere til å vokse i moralsk integritet og utvikle en følelse av rettferdighet og ansvar. Vår felles satsing på å bekjempe korrupsjon må inkludere samarbeid med mediene og det sivile samfunn for å forebygge og avsløre korrupsjon, samt skape offentlig bevissthet om korrupsjon. Vi må holde kriminelle som plyndrer nasjonale eiendeler, ansvarlig for sine handlinger, uavhengig av deres etniske, religiøse og politiske tilknytning eller økonomiske posisjon. Vi må undervise og inspirere alle mennesker, men spesielt politikere og offentlige ansatte, samt handle med den største finanspolitiske integritet, oppmuntre flere kvinner til å delta i politikken, nekte å overlate sakene til det offentlige kontor som er involvert i ulovlige aktiviteter, og introdusere transparente og inkluderende institusjoner basert på rettsstatsprinsippet for god regjering, ansvarlighet og integritet."

 

I ånd av denne oppfordringen avsluttes brevet med varme ønsker om at feiringen av Vesak må bringe glede og fred til alle buddhistiske familier og lokalsamfunn over hele verden.

 

Les brevet i sin helhet