St. Elisabeth menighet: Pastor Frode Eikenes utnevnt til sogneadministrator

foto1.jpg

Biskop Bernt I. Eidsvig har utnevnt p. Frode Eikenes (bildet) til sogneadministrator i St. Elisabeth menighet på Eikeli. Biskop Eidsvig besluttet å opp­rette den nye menig­heten høsten 2017. Menig­hetens navn kommer av Den hellige Elisabeth av Ungarn/ Thüringen (1207 – 1231).

I utnevnelsesbrevet skriver biskopen  «Vel vitende om de betydelige egenskaper du som prest og sjelesørger innehar, og den tjenestevillighet du alltid har vist i menighetene hvor du har virket, utnevner jeg deg til sogneadministrator i St. Elisabeth menighet på Eikeli med virkning fra den 15. april 2018.»

Det informeres også om at p. Eikenes utnevnes til sogneprest i menigheten så snart en dato for tiltredelse og innsettelse er blitt avklart.

«Måtte Gud rikelig velsigne deg i din nye gjerning», avslutter biskop Eidsvig. 

Sognekirken ligger på Eikeli, og har i rundt 40 år vært betjent fra Maria­kirken i Asker og Bærum katolske menig­­het på Stabekk. Anlegget på Eikeli har vært under betydelig oppussing, og vil bestå av både kirke, for­samlings­lokaler, preste­boliger og kontorer. Sognekirkens navn er fra nå av St. Elisabeth kirke.