Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg av Oslo offentliggjør med dette at:

P. Oskaras Petras Volskis blir med virkning fra 1. september 2018 løst fra stillingen som kapellan i St. Josef menighet i Haugesund, og fra samme dato utnevnt til kapellan i St. Sunniva menighet i Molde (50%) og ansvar for litauisk sjelesorg i Oslo Katolske Bispedømme (50%).

P. Wojciech Knutelski blir med virkning fra 1. september 2018 løst fra stillingen som kapellan i St. Sunniva menighet i Molde, og samme dato utnevnt til kapellan i St. Josef menighet i Haugesund.