Amazonas: En ny retning og en integrert økologi

 

Bispesynoden om Amazonas ble åpnet med messe i Peterskirken søndag 6. oktober. Første arbeidsdag, dagen etter, gikk pave Frans sammen med synodefedrene i prosesjon fra Peterskirken til synodehallen. Paven holdt en innledende tale hvor han ønsket å minne alle på synodens pastorale side og behovet for først og fremst å fokusere på å hjelpe menneskene i Amazonas.

 

Den hellige Ånd som hovedperson

I sin helhet skal synoden omhandle tema innen fire dimensjoner: pastoral, kulturell, sosial og miljø. Pave Frans forklarte at en synode er ikke som et parlament, hvor man skal fokusere på majoriteten og hvem som har mest makt.

– En synode er en arena, hvor vi i felleskap skal vandre, under Den hellige Ånds inspirasjon og ledelse, sa pave Frans. Han oppfordret også forsamlingen til å holde en respektfull og forsiktig retorikk. 

– Våre brødre og søstre i Amazonas bærer tunge kors og venter på evangeliets frigjørende trøst og den kjærlige omsorgen for Kirken, minnet pave Frans på.

Amazonassynoden prosesjon.jpg

PROSESJON: Bispesynoden om Amazonas ble innledet med prosesjon over Petersplassen. Foto: REUTERS/Remo Casilli/NTB Scanpix 

 

Evangelisering

Pave Frans kunngjorde allerede i 2017 at synoden ville ta sted i oktober i år. Målet er å å finne nye evangeliseringsmåter for den delen av Guds folk, særlig urfolkene, som ofte blir glemt og som har dårlige fremtidsutsikter. Synoden vil også ta for seg økologi og klima, med fokus på krisen i regnskogen i Amazonas, som en viktig lunge for vår planet. Over 180 biskoper og kardinaler deltar i synoden, som vil vare frem til 27. oktober.

 

Amazonassynoden.jpg

SYNODEFEDRE: Over 180 synodefedre er samlet sammen med pave Frans for å snakke om Kirkens fremtid i Amazonas. Foto: Vatican media/NTB Scanpix.

 

Nye veier

Synoden omtales som et stort kirkelige, samfunns- og økologiske prosjekt, som tar sikte på å overvinne grenser og omdefinere pastorale linjer slik at de er tilpasset til den moderne tid. Selv om fokuset er satt til en bestemt region, dvs. Amazonas, foreslås det at forslagene som blir lagt frem også burde referere til hele Kirken.

 

Les mer: