Dzień Polonii i Polaków za Granicą

192qqqq0px-Flag_of_Poland----.svg.png

 

 

2 maja obchodzimy ustanowiony przez Sejm RP w r. 2002 Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Za tą inicjatywą stało uznanie „wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność oraz przywiązanie do polskości, a także pomoc Ojczyźnie w najtrudniejszych momentach”.

 

Na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych możemy przeczytać:

„Polski rząd, uznając szczególną rolę Polonii, uważa współpracę ze środowiskami polonijnymi za jeden ze swoich priorytetów. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz w exposé wygłoszonym w marcu tego roku w Sejmie RP podkreślił, że „chcielibyśmy, aby nasi rodacy stali się ważnym sojusznikiem rządu w promowaniu polskiej racji stanu, polskiej kultury i pamięci narodowej, polskiej narracji historycznej”.

Wierząc, iż jubileusz ten jest ważny dla wszystkich rodaków - niezależnie od miejsca, w którym żyją - szczególnie dziś łączymy się myślą z Polakami za granicą, dziękując im za działania na rzecz dobra naszego państwa.

Według danych MSZ, poza granicami Polski żyje dziś ok. 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Dużą grupę stanowią osoby, które pozostały na terenach wschodnich po przesunięciu granic państwa. Inni - współcześni emigranci - tworzą współczesną Polonię w krajach Zachodu. Największą diasporą jest Polonia amerykańska. W 2012 roku w samych Stanach Zjednoczonych ponad 9,6 mln osób zadeklarowało polskie pochodzenie”.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

 

Minister Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicz osobiście złożył życzenia Polonii

 

 

 

 

Sekretarz Stanu Sz. Szynkowskiego vel Sęk w liście skierowanym do Polonii z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą napisał:

 

„Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą, obchodzonego 2 maja, pragnę życzyć Rodakom mieszkającym poza Polską, kontaktu ze wszystkim co najwartościowsze i najpiękniejsze w naszej kulturze, a także aktywności w  jej współtworzeniu dla przyszłych pokoleń. Chciałbym, aby słowa „być Polakiem”, wiązały się zawsze z nadzieją, jaką kraj pokłada w Was, Polkach za granicą. Liczę, że pójdziecie w ślady wielu wybitnych Polaków, którzy, choć osiągali sukcesy za granicą, zawsze szczycili się swoją polskością i odniesieniem do naszej bogatej kultury. Życzę także zdrowia i bezpiecznego przetrwania okresu epidemii”.