Pavens Urbi et orbi juledag: – Brorskap er viktigere enn noensinne

Se pavens julebudskap:

 

1. juledag kom pave Frans med sitt tradisjonelle julebudskap, i år fra den såkalte «Velsignelsessalen». Etter budskapet fulgte angelusbønn og velsignelse. 

 

– Jeg ønsker å nå alle med det budskapet som Kirken med profeten Jesajas ord forkynner på denne festen: «Et barn er oss født, en sønn er oss gitt» (Jes 9,6), innledet pave Frans. 

Paven hadde i løpet av budskapet en veldig viktig oppfordring: – Verdensituasjonen er preget av den økologisk krisen og av alvorlig økonomisk og sosial ubalanse, forverret av koronapandemien. Brorskap er derfor viktigere enn noensinne, sa pave Frans.

Paven ønsker seg et brorskap basert på konkret kjærlighet. – Som gjør det mulig for meg å møte andre som er ulike meg selv, å lide med dem, å nærme meg dem og ta meg av dem, selv om de ikke tilhører min familie, min etniske gruppe, min religion; vi er ulike, men vi er likevel søsken. Og dette gjelder også i alle forhold mellom folk og mellom nasjoner, sa pave Frans.

 

Les hele pavens budskap

 

Les mer: