Ny leder av gravridderne i Norge: – Et kall jeg ønsker å besvare

 

ÆREFULLT OPPDRAG: – Jeg føler meg beæret og ydmyk av å bli gitt et slikt
ærefullt verv og ansvar, sier Huan Nguyen, gravriddernes nye norske leder. Foto: privat

Huan.jpegHuan Nguyen er utnevnt til ny magistral delegat (leder) av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalems avdeling i Norge.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Nguyen overtar ledelsen etter Helene Lund, som ble tatt opp som Dame i ordenen i 24. mai 2008, og fungerte som leder i fra 2013 til 2020.

– Gratulerer med ærefullt verv! Hva slags tanker gjør du deg om hvordan du ønsker å fylle rollen som ny leder av de norske gravridderne?

– Hjertelig takk for din hyggelige gratulasjon og for at katolsk.no gir meg mulighet til å fortelle litt om Ridderordenen av den Hellig Grav i Jerusalem og vår misjon, sier Huan Nguyen, som føler seg beæret og ydmyk av sitt nyvunne verv og ansvar.

– Min umiddelbare tanke er at det finnes andre medlemmer i vår magistrale delegasjon (avdeling) som er kompetente og skikket til å bekle denne posisjonen, sier Nguyen.

Han har mottatt støtte og anerkjennelse fra delegasjonens norske storprior biskop Bernt Eidsvig, sin familie samt ordensbrødre og -søstre både i Norge og i utlandet etter utnevnelsen. – Det har fått meg til å tenke at de nye oppgavene kan være et midlertidig åndelig kall fra Vårherre som jeg ønsker å besvare og lojalt følge opp. Jeg vil alltid be, og har tillit til at Den hellige ånd veileder og hjelper meg til å fylle rollen som ny, norsk magistral delegat, sier han.

Nguyen er utdannet psykolog og ble tatt opp som ridder i ordenen 27. oktober 2018. Han ble utnvent til ny leder av gravridderne i Norge 1. januar 2021. Ordenens offisielle navn er Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani

 

Dyrker sterkt fellesskapGravridderne.png

Kardinal John Patrick Foley, daværende stormester for Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem, besluttet 6. desember 2007 å opprette en avdeling av ordenen i Norge fra 1. januar 2008. Oppdraget ble gitt til p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. Fra samme dato ble han utnevnt til storprior og interimleder av delegasjonen.

– Jeg er heldig som har hatt dyktige forgjengere. De har gjort en god innsats med å representere, lede og utvikle vår norske avdeling av ordenen. Jeg vil fremheve og berømme innsatsen til storprior biskop Eidsvig, p. Arne Marco Kirsebom, historiker Knut Arstad og teolog Helene Lund, forteller Nguyen. Han ønsker å følge i deres fotspor ved å ivareta de norske gravriddernes tradisjon for et sterkt felleskap blant medlemmene.

– Mitt mål er at vi skal stå sammen i vår misjon, som er forankret ordenes fire grunnpilarer: 

 • Å styrke medlemmer åndelige liv i lojalitet til Den Hellige Far, den katolske kirkes lære og veldedighet overfor Det Hellige Land.
 • Å støtte og bistå den katolske kirken veldedige, kulturelle og sosiale arbeid og institusjoner i Det Hellige Land, især i og av Det Lantinske Patriarkat.
 • Å støtte bevarelse og utbredelse av den kristne tro i disse landene, samt bevisstgjøre vårt arbeid til så mange menneske i Norge/verden som mulig.
 • Å opprettholde Den katolske kirkes rettigheter i Det hellige land.

 

Nguyen ønsker å gi ordenens andre og tredje pilar ekstra oppmerksomhet: Å yte økonomisk støtte, åndelig støtte og å spre informasjon om de kristnes livssituasjon i Det hellige Land.

– Vår ordens økonomiske støtte går til generell drift av patriarkatet i Jerusalem samt til konkrete prosjekter som skoler, barnehager, sykehus, fødeklinikker og kirkegårder. Det er gjennom å forbedre livsbetingelsene til de kristne og bevare de hellige stedene i Det hellige Land, at vi virkelig kan synliggjøre og realisere vår ordens humanitære verdier og gjerninger.

Det ansvaret har jeg og de andre ridderne og damene i vår ordenen forpliktet seg til, i resten av vårt jordiske liv, forklarer de norske gravriddernes leder.

 

50422717373_5398ecef57_5k.jpeg

RIDDERE I NIDAROS: Flere av ordenens medlemmer var tilstede under den historiske bispevigselen i Nidarosdomen 3. oktober 2020. I midten nyvigslet biskop Erik Varden, fra venstre står ridderne Lars-Ole Svanenhielm Djupdal (seremonimester og skattmester), Hung Nguyen, deretter Knut Ødegård og nyutnevnt leder Huan Nguyen. Foto: Mats Tande

 

Nye kandidater ønskes velkommen

Den norske magistrale delegasjon teller i dag 17 medlemmer, 15 riddere og to damer. Delegasjonen har i dag to offisielle kandidater som etter planen skal ha formell og høytidelig opptagelses-seremoni høsten 2021, nærmere bestemt 29. og 30. oktober 2021.

Kan du fortelle litt om hvilke oppgaver en nasjonal ordensleder, magistral delegat, har?

– Magistral delegats arbeid er klart definert i vår ordens konstitusjoner:

Det er å samarbeide med delegasjonens storprior og et magistralråd om administrasjon og ledelse av ordenens aktiviteter i Norge, sier Nguyen og fortsetter:

– Magistral delegats særskilte oppgave er å være en lokal representant for ordenens sentrale ledelse i Roma, Stormagisteriet. Oppgavene går blant annet ut på å holde regelmessig kontakt med Stormagisteriet; formidle relevant informasjon fra og til Stormagisteriet, eller fra andre stattholderskap (land), til våre norske medlemmer. Hvert år sender magistral delegat en skriftlig rapport om ulike aktiviteter i delegasjonen til Stormagisteriet. Rapporten kan omtale åndelige, sosiale og finansielle aktiviteter, sier Nguyen.

Som leder for gravridderne i Norge har han, sammen med sitt råd, ansvar å legge til rette for regelmessige medlemsmøter, slik at ordenen kan vedlikeholde og forsterke sitt åndelige og sosiale felleskap.

– Jeg har dessuten i oppgave å kontakte institusjoner og personer som kan være interessert å samarbeide og støtte våre prosjekter. Jeg kommer for eksempel til å invitere katolikker i Norge som brenner for bevarelse av troen, de kristne og de hellige stedene i Det hellige land, til å bli en del av vår orden og misjon, sier Nguyen. 

 

27-0004-2.jpeg

DAME I NOTRE DAME: Slik så det ut da Helene Lund, de norske gravriddernes forrige leder, 24. mai 2008 ble tatt opp som Dame av Ordenen av Den hellige grav i Jerusalem i Notre Dame, Paris. Kardinal John Patrick Foley ledet opptagelsesseremonien. Foto: privat

 

Gravriddernes program for 2021

Ridderne av Den hellige grav i Jerusalem er en kirkelig institusjon med et tydelig apostolat: «Å være beskyttere for kristne i Det hellige land.»

– De norske gravriddernes program i 2021 er en konkretisering av de målsetningene og aktiviteter som gis av vårt apostolat:

 • Vi skal fortsette å gi åndelig og økonomisk støtte til de kristne og beskyttelse av de hellige stedene i det Hellige Land.
 • Vi skal vedlikeholde våre månedlige medlemsmøter (enn så lenge digitalt), der vi gir hverandre åndelig impuls, sosiale støtte og faglig inspirasjon.
 • Vi skal fortsette planlegging en pilgrimsferd til Det hellige land for våre medlemmer og venner av vår delegasjon. Vi håper å kunne reise i 2022.
 • Vi vil synliggjøre ordenens tilstedeværelse og aktiviteter i Norge ved at våre medlemmer tar aktiv del i åndelige, sosiale og veldedige aktiviteter i sin lokale menighet, i sitt stift eller bispedømme.
 • Vi ønsker å besøke biskop Berislav Grgic i Tromsø og biskop Erik Varden i Trondheim for å søke deres velsignelse og støtte i vårt arbeid.
 • Vi vil arrangere opptagelsesseremonier i St. Olav domkirke i Oslo for fru Ewa Bivand og herr Tor-Magnus Horten 29. og 30. oktober 2021.
 • Vi vil invitere flere katolikker til å bli ridder og damer i Ridderordenen av den Hellige Grav i Jerusalem.

De norske gravridderne har nylig oppdatert sin nettside oessh.no. Her vil lesere finne mer informasjon om ordenens formål, organisering, historie og aktuelle nyheter og aktiviteter, lover magistral delegat Huan Nguyen.

 

Les mer

 

Fakta: Ridderordenen av den hellige grav i Jerusalem

 • Ridderordenen for Den hellige grav i Jerusalem er en leginstitusjon under beskyttelsen av Den hellige stol.
 • Ordenen har for tiden rundt 30 000 medlemmer i nesten 40 land. 
 • Ordenens historie kan føres tilbake til dokumenter fra 1336, men ifølge tradisjonen har den virket helt siden de første korstogene.
 • Formålet er blant annet «å styrke medlemmenes kristne liv i absolutt lydighet til paven og i forhold til Kirkens lære»; «åndelig og økonomisk støtte til Det hellige land» samt «å støtte bevaringen og utbredelsen av troen i Det hellige land, og vekke katolikkers interesse for dette arbeidet.»
 • Ordenens stormester er en kardinal utnevnt av paven. I dag er det kardinal Fernando Filoni.
 • Norsk magistral delegat: Huan Nguyen KCHS
 • Norsk Storprior: biskop Bernt I. Eidsvig KC*HS av Oslo 
 • Norsk nettside: www.oessh.no

 

Les mer på ordenens internasjonale nettside 

 

Se introduksjonsfilm om ordenen