Trondheim stifts strømme-gutter

Artikkelen ble først publisert i St. Olav kirkeblad 1-2021.  

«Og så må vi ikke glemme at strømme-messene gjør at troende fra hele landet kan få med seg sogneprest p. Egil Mogstads unike, uskrevne prekener.»

Ivan Vu 

IMG_2044.jpeg

STREAM TEAM: Martin Nguyen (t.v.) og Ivan Vu er Trondheim stifts drømme-strømmere. Hver uke sender de fra St. Olav domkirke, Trondheim. – ‘Gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til disipler’ (Matteus 28, 19), sier Kristus. Det kan vi få til ved å være åpne og komme dit folk er, mener Martin.  Foto: Stephen Delis / redigering: Trondheim stift informasjonsavdeling 

 

 

Ivan Vu og Martin Nguyen ønsket å bringe messeofferet nærmere de troende. Så strømmet de det like gjerne rett inn i de tusen trønderhjem. 

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Begge NTNU-studentene kan sin messe, for den digitale duoen i St. Olav katolske domsogn, Trondheim, har tjent som ministranter i mange menigheter og år. De brenner så sterkt for ministrantgjerningen, at man kjenner lukten av røkelse når de forteller.    

– Du ministrerte i St. Hallvard menighet i flere år. Hvordan vil du beskrive følelsen det gav deg å ministrere i messen? 

 – Jeg følte at barna som ministrerte, så opp til meg. Å kunne se at jeg er et forbilde som ministrant i kirken, varmer hjertet mitt, sier Ivan Vu (f. 1997), som nå tar en master i HMS ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.  

Martin (f. 1999ministrerte i St. Olav domkirkemenighet i flere år, og er fortsatt ministrant i Trondheim.  

– Ministrering er en viktig tjeneste i liturgien, det fører en nærmere alteret, og gir en dypere forståelse av troens mysteriumMinistranttjenesten gir på mange måter et bredere perspektiv på messen som offer og invitasjon til påskemåltidet, sier Martin, som studerer til elektroingeniør ved NTNU. Som ministrant «... får du være med på å forme liturgien i fellesskap med presten, koret, organisten og menigheten. Messen er et møte med Gud  derfor er det en hellig handling», heter det i Norges unge katolikkers (NUKministranthåndbok 

– Har ministrantgjerningen påvirket ditt forhold til egen tro og Gud? 

– Å innse at messen er en invitasjon til det måltidet Kristus stiftet på skjærtorsdag, gjorde inntrykk på meg og har preget min forståelse av ministrantgjerningen, sier Martin, som har ministrert siden tredje klasse. Han retter en stor takk til sognepresten og barne- og ungdomsarbeideren som åpnet hans sinn for hva det denne altertjenesten faktisk er 

 

IMG_2035.jpeg

SØNDAGSSENDING: – Vi gjør dette for å være med å bringe messeofferet nærmere de troende, sier Martin Nguyen (t.h.). Her strømmer han og Ivan søndagsmessen i St. Olav domkirke, Trondheim, søndag 18. april 2021.  Foto: Stephen Delis / redigering: Trondheim stift informasjonsavdeling  

 

Bak en grønn dør

Ivans første møte med Kirken var som lite barn i en søndagsmesse. Han satt på første benk i St. Svithun kirkeStavanger, ved siden av søsken og søskenbarn, og kjedet seg.  

– Men jeg så frem til barnas liturgitime! Da gikk vi til et annet rom for å gjøre ting som å fargelegge tegninger med bibelske motiver. 

 Siden 2016 har du vært lørdagsskolelærer, nå i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. Hvorfor ble du lørdagsskolelærer?  

– Det skjedde ved en tilfeldighet: Én av de unge voksne spurte meg om å hjelpe til som assistent for katekesen for 1. klasse. Han som henvendte seg til meg, er et forbilde for meg. Hahar bakgrunn som førskolelærer og ser ut til å like å formidle troen på en barnlig måte. Jeg synes det er lettere og enklere å formidle Guds ord på til barn. Å kunne gjøre det, er en gave, sier Ivan.   

Martins første ordentlige møte med Kirken var en grønn dør:  

– Den leder inn til sakristiet i St. Olav domkirke, Oslo. Paul Maric var den som åpnet døren både til sakristiet og ministranttjenesten, sier Martin.  

Nå er begge blitt voksne kolleger: Martin strømmer messer fra Trondheim og Paul fra Oslo.  

– Du har vært med i NUK i mange år, og var blant annet leder for St. Olav ungdomslag og Distrikt Oslo. Hvorfor har du brukt så mye tid på katolsk ungdom? 

– Svaret er enkelt: Jeg er selv katolsk ungdom, og det frivilligheten ga megvar ikke bare dype og sterke relasjoner til andre, men en forståelse av at livet mitt er et redskap for Guds virke og kjærlighet. «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg til stede iblant dem.» (Matteus 18,20). 

 

Ivan Konfirmasjon - Foto Privat.jpeg

KONFIRMASJON: Ivan sammen med biskop Bernt I. Eidsvig etter konfirmasjonen i 2012. Foto: privat

 

Digital evangelisering

Som ministrant og lørdagsskolelærer er Ivan med på å formidle Guds ord. Det har han også gjort i NUKhvor han leder Medieutvalget.  

– Å kunne fremme Den katolske kirke på sosiale medier, gjennom digital evangelisering i NUKs Medieutvalg, er virkelig fantastisk, sier Ivan. Han liker ikke å sende lyden av egen stemme ut i verdensveven, men bak kamera er det ingen som hører ham.  

– Det gir en god følelse å kunne vise frem vår tro og vårt fellesskap gjennom handling, sier Ivan, som er stolt av å kunne vise hva Den katolske kirke er i dag 

– Å kunne dokumentere Kirkens arrangementer og aktiviteter gjennom bilder og video, som vi så deler på sosiale medier, er viktig, mener han.  

Propaganda fide – utbredelse av troen - har alltid tatt form av sin samtid. Når vi besøker Roma og beundrer Fontana di Trevi fra 1762, er det langt fra alle som er klar over at den i sin samtid handlet om nettopp å spre troen. Nå er det naturligvis andre kommunikasjonsformer som gjelder enn søyler og figurer av marmor og lyden av Den evige stads sildrende vann.  

– Hva tenker du om hvordan Kirken skal nå ut til folk i dag – og vinne nye sjeler for Jesus?  

 Å fremme noe så vakkert som Kirken vår, kan gjøres på utallige måter. Det beste er å kunne vise folk Kirken fysisk ved å invitere dem på besøk til en menighet, slik at de kan oppleve ett av de magiske øyeblikkene under messen og sakramentets tilbedelse. Nå er det for tiden vanskelig med fysiske besøk i kirken, så da anbefaler jeg venner og bekjente på sosiale medier som Facebook og YouTube, til å ta en 1-minutts-titt på messene vi strømmer.  

Også som NUK-leder kommuniserer han troen – i ord og gjerning, men er det tilstrekkelig? 

– For at Kirken skal kunne nå ut til dagens mennesker, må den benytte seg av de nye mediene og verktøyene som vi bruker til hverdags. Evangelisering kan ikke bare skje med ord; det visuelle og bruken av digitale plattformer er også viktigsier Martin. Han mener digital evangelisering vil være sentralt for at Kirken skal kunne nå alle mennesker med det glade budskap og således utføre Kristi misjonsbefaling: «Gå derfor ut og gjøre alle folkeslag til disipler». (Matteus 28, 19). 

 

MINISTRANT-MORO:
Martin har ministrert i St. Olav-menighet i Oslo og i Trondheim. Her sammen
med tidl. sogneprest i St. Olav domkirkemenighet, Oslo, p. Pål Bratbak. 
Foto: p. Pål Bratbak

Minstrering .jpeg Bringer messene hjem

Den første strømmede messen fra St. Olav domkirke i Trondheim ble feiret søndag 9. januar 2021. Da brukte Ivan og Martin en mobil tilkoblet kirkens wifi-anlegg. Nå bruker den digitale duo langt mer avansert utstyr og strømmer flere ganger i uken. 

– Hvorfor legger dere så mye arbeid ned i dette? 

– Jeg har sett en mangel på og lengsel etter lokal tilhørighet i menigheten i Trondheim stift. Det å strømme messene fra Oslo gir en type distanse hvor det kanskje bare er noen meter foran skjermen, men innerst inne føler jeg – og sikkert andre – en stor distanse, som ikke blir kortere med de digitale strømmingeneforteller Ivan. De strømmede messene fra St. Olav, Trondheim, bringer liturgien nærmere folk:  

– Og så må vi ikke glemme at strømme-messene gjør at troende fra hele landet kan få med seg sogneprest p. Egil Mogstads unike, uskrevne prekener, legger han til. 

Martin deler strømme-partnerens motivasjon:  

– Vi gjør dette for å være med å bringe messeofferet nærmere de troende. Smittevernet begrenser oss alle sterkt. Vønsket å gjøre avstanden til kirken kortere for de troende ved å gi dem muligheten til å delta i messen hjemmefra, sier han 

– Når man er to som arbeider så tett, har man ofte kompletterende egenskaper og inntar forskjellige roller. Hvilken rolle har du i den digitale duo Ivan & Martin?   

– Hovedsakelig ser jeg på meg selv som matog økonomiansvarlig i duoenJeg bestiller mat til søndagsstrømmingene – da er vi i kirken hele dagen. Videre har jeg kodet og ordnet det tekniske med strømmingsprogrammet vMix, som vi bruker til strømming av messer og sakramentstilbedelser, forteller Ivan. 

Martin er ansvarlig for teknikk og produksjon; dessuten arbeider han med videreutviklingen av informasjonsavdelingenOg vi hadde rett i vår antagelse – de kompletterer hverandre:  

– I tillegg hjelper jeg til med å spise all maten Ivan tar med, vedgår Martin 

– Hvilke 5 ord mener dere bør beskrive måten Den katolske kirke kommuniserer Guds ord til troende på?  

– Tekniskåpen, inkluderende, moderne og håpefull, sier Ivan, og Martin følger på:  

 Kjærlig, forståelig, åpen, gjenkjennbar og tilgjengelig! 

  

Les mer

 

Abonner gratis på St. Olav kirkebladSkjermbilde 2021-04-06 kl. 10.17.22.jpeg

Ønsker du å motta kirkebladet gratis i posten, må du registrere deg som abonnent på én av følgende måter:

  • Via dette skjemaet
  • Send en SMS til nr 969 43 490 med kodeord STOLAV etterfulgt av navn og adresse
  • Send E-post med navn og adresse til abonnement@katolsk.no