Kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme

Biskop Bernt I. Eidsvig har følgende kunngjøringer for Oslo katolske bispedømme:

 

P. Piotr Gwiżdż er fra 1. januar 2022 løst fra tjenesten som kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo for å ta fatt på nye pastorale oppgaver i Tyskland.

P. Myron Kuspys er fra 1. januar 2022 utnevnt til kapellan og ansvarlig for den polske sjelesorg i St. Hallvard menighet i Oslo. Han er fra samme dato løst fra tjenesten som kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Oslo.