Biskop Eidsvigs fastebudskap 2022

Biskop Eidsvigs fastebudskap på askeonsdag 2022: 

IMG_2646.jpeg

VÅRT SPØRSMÅL:  – Hvorfor stopper ikke Gud krigen. Hvorfor forhindrer han ikke sult og vold? Dette er snarere spørsmål til oss. Gud har gitt oss en fri vilje, men også samvittigheten som han appellerer til, sa biskop Bernt I. EIdsvig i sin preken under askeonsdagsmessen i St. Olav domkirke, Oslo. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen 

 

Kjære troende,

pave Frans har gitt oss en oppfordring for askeonsdag og fastetiden som ikke er til å misforstå: Jesus lærte oss at man svarer på den djevelske, meningsløse volden med Guds våpen, som er faste og bønn.

 

Vi har alle lært å be i trengselstider og sorg. Vi ber for å takke og vi ber for de mennesker vi holder av. Men forholdet til faste i ordets strengere betydning er kanskje ikke så avklart for de fleste av oss. Det er mulig å si at vi har åndeliggjort fastebegrepet. Å faste er å ofre når vi ikke er tvunget til det. Men her er vår pave tydelig, vi skal faste på ordentlig fordi det leder til bønn og klar tanke – hvis det er noe vi gjør bevisst og ledet av Den Hellige Ånd.

 

Bakgrunnen for pavens appell akkurat nå er krigen i Ukraina. Der er det mange som mangler mat og rent vann allerede. Det kommer til å bli adskillig verre; våre ukrainske brødre og søstre faster fordi de ikke har noe valg. Mangelen på mat er lettere å bære enn frykt, sorg og fordrivelse fra hjemmet og bekymring for dem som må kjempe. Også deres lidelse, ufrivillig som den er, fører til bønn. De har intet annet håp enn Gud. Her ser de rett; mennesket i nød har et troens instinkt: Gud hjelper.

 

«Bønn betyr ikke bare at vi henvender oss til Gud, at kommunikasjonen går fra oss til ham.» 

 

Noen vil innvende: Hvorfor stopper ikke Gud krigen. Hvorfor forhindrer han ikke sult og vold? Dette er snarere spørsmål til oss. Gud har gitt oss en fri vilje, men også samvittigheten som han appellerer til. Bønn betyr ikke bare at vi henvender oss til Gud, at kommunikasjonen går fra oss til ham. Langt viktigere er det at vi åpner for det han vil si oss. Han vil at vi skal være med på å stoppe krigen, gi mat til dem som sulter og bekjempe ondskap.

 

Bønn er et mysterium. Men dette mysteriet er det lett å trenge inn i. Det åpnes når vi ber. Bønnens viktigste virkning er i oss. Den former oss til å bli nådens medarbeidere. Ser vi ikke dette når flyktningestrømmen nå kommer til Ukrainas naboland? Svært mange tar imot flyktninger i sitt hjem, de gir dem klær og mat. I bilvinduer står det for eksempel: Jeg kjører fire personer til Warszawa eller hvor du trenger å reise ...  Noen kommer fra Tyskland eller Tsjekkia for å gjøre dette. Jesus sier: Jeg var sulten og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg å drikke, jeg var hjemløs, og dere tok dere av meg (Matteus 25, 35). Han sier det igjen og igjen.

 

«Dersom vi ikke forsøker å høre på Gud, mangler bønnen det vesentligste. Noe av bønnens mysterium er mottageligheten for Guds stemme hos mennesker som ikke har en bevisst tro.»

 

Dette er bønnens virkning. Så kan dere spørre om alle de som gjør dette, er mennesker som ber. De er i et hvert fall mennesker som hører på Gud. De må ikke kjenne ham for å gjøre det. Dersom vi ikke forsøker å høre på Gud, mangler bønnen det vesentligste. Noe av bønnens mysterium er mottageligheten for Guds stemme hos mennesker som ikke har en bevisst tro.

 

«Fastens velsignelse skjer i oss, men den setter oss også i stand til å gi. De mange som tørster og sulter, ser de færreste av oss ansikt til ansikt. Men sulter og tørster gjør de like fullt.» 

 

Fastens åndelige virkning kan vi begripe; det har vi til felles med jøder, buddhister og hinduer – for å ta noen eksempler. Den selvpålagte faste er den som gir mest, for det vi som katolikker er forpliktet på, er ikke meget. Fastens velsignelse skjer i oss, men den setter oss også i stand til å gi. De mange som tørster og sulter, ser de færreste av oss ansikt til ansikt. Men sulter og tørster gjør de like fullt. Vi må ikke se dem for å kunne hjelpe dem. De pengene du sparer eller gir fordi du har mer enn du trenger, hjelper dem. Gi hva dere kan!

 

Jeg anbefaler dere Caritas’ fasteaksjon.

 

Be Maria om hennes forbønn. Pave Frans avslutter sitt budskap med disse ord: Måtte fredens dronning bevare verden for krigens galskap. Vi besvarer med ett ord: Amen.

 

+Bernt Eidsvig

Oslo,  St. Olav domkirke, 2. mars 2022

 

Les mer

 

 Les på polsk