Kristne ledere hylder dronning Elizabeth II

Kardinal Nichols: – Nå ber vi for at hun blir omfavnet av Guds barmhjertighet og gjenforent med sin elskede prins Philip.

NTB_oQ2hYNRhi5k 2.jpg

HJERTELIG MØTE: Dronning Elizabeth håndhilser på Den hellige pave Johannes II under deres private audiens i oktober 2000, 20 år etter deres første møte. Foto: NTB / Reuters, Alessandro Bianchi 

 

Kristne ledere sender sine dyptfølte hyldninger av dronningen og kondolanser til hennes etterlatte samt folkene i Storbritannia og Samveldet, mens verden sørger over avdøde dronning Elizabeth II. Den avholdte monarken døde torsdag ettermiddag på Balmoral Castle.

 

Tekst: Francesca Merlo, Christopher Wells og Devin Watkins, Vatican News / katolsk.no

BER FOR ELIZABETH II: – Jeg lyser fred over dronning Elizabeth IIs
minne og ber om de troendes bønn for henne og Storbritannias
nye konge, Charles III, sier biskop Bernt Eidsvig. Foto: C-F Wesenberg

Biskop Bernt I. Eidsvig 145014.jpgHyldesten strømmer inn etter dronning Elizabeth IIs død ettermiddagen 8. september 2022. Mens verden sørger, sender kirke- og statsledere sine budskap om medfølelse og bønn for den nye kongen, kong Charles III. 

Den norske kongefamilien har med stor sorg mottatt budskapet om at Hennes Majestet Dronning Elizabeth II av Storbritannia er gått bort. – Våre tanker går til Hans Majestet Kongen og den nærmeste familie ved dronning Elizabeths bortgang. Gjennom et århundre viet dronningen seg hengivent til sin gjerning og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre kondolanser går også til det britiske folk, meddeler kong Harald i en offisiell melding fra Det kongelige slott. 

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo studerte til prest i London, og har fulgt både dronningen og Storbritannia tett i flere tiår: 

– Vi sørger med dronning Elizabeth IIs familie og mange folk og land. Hun fant styrke i sin kristne tro, og samlet sitt veldige rike ved trofast og samvittighetsfull tjeneste for sine folk i gode såvel som onde dager. Hun er rettmessig beundret og avholdt verden over. Andre statsoverhoder respekterte hennes lederskap og generasjoner er blitt inspirert av dronningens eksempel. Jeg lyser fred over hennes minne og ber om de troendes bønn for henne og Storbritannias nye konge, Charles III, sier han i en uttalelse. 

Biskop Erik Varden har også en nær relasjon til dronningens rike. Han studerte blant annet ved St. John's College, Cambridge, og trådte siden inn i Mount Saint Bernard Abbey. Biskopen skriver fredag 9. september på sitt nettsted coramfratribus.com

Dronning Elizabeth II levde et liv beundringsverdig på så mange vis at lovtalene som strømmet ut ved hennes død i går, på Jomfru Marias Fødselsdag, er endeløse. Det som særlig slår meg er dette: At én persons radikale trofasthet i forhold til sin stand og opgave gav stabilitet til utallige andres liv. Trofasthet kan ta mange former. Hvem vet hva som venter oss? Vesentlig er hjertets grunnfestethet, uttrykt i konkret levnet. Nylig oppdaget jeg denne bønnen som Johannes Paul II formulerte på sin 65-årsdag: ‘Hvis en dag sykdom berører mitt sinn og overskygger det, overgir jeg meg til deg alt nå, men hengivenhet som senere vil ta form i taus tilbedelse. Befinner jeg meg en dag bevisstløs, ønsker jeg at hver time jeg får oppleve slik blir uavbrutt takksigelse, at mitt siste pust får ånde kjærlighet. Når tiden kommer, måtte min sjel, ført ved Marias hånd, få skue ditt åsyn og synge din pris i evighet. Amen.’ 

 

Kongens kondolanse

Hans Majestet Kong Harald har sendt følgende kondolanse til Hans Majestet Kong Charles III:


Deres Majestet Kong Charles III,

Min familie og jeg har med stor sorg mottatt budskapet om at Hennes Majestet Dronning Elizabeth II er gått bort.

Våre tanker og bønner går til Deres Majestet og hele den britiske Kongefamilien.

Gjennom et århundre viet Dronningen seg til å tjene Samveldet og fulgte det britiske folk gjennom gleder og sorger, i medgang og motgang. Våre dypeste kondolanser går også til det britiske folk som har mistet sin høyt elskede Dronning.

Personlig sørger jeg i dag over tapet av et kjært familiemedlem og en nær venn.

Min familie og jeg håper Deres Majestet og hele Kongefamilien finner styrke og trøst i denne vanskelige tiden.

 

Harald R

 

NTB_e0koxL9rOqg.jpg

NÆRE FORBINDELSER: Kong Harald, prins Philip og dronning Elizabeth II ser på noen av de norske gjenstandene som var utstilt i The Picture Gallery i Buckingham Palace i London under den norske kongefamiliens besøk i London i 2005. Foto: Nina Rangøy 

 

BER: Pave Frans ber for dronning Elizabeths IIs sjel.
Ill.foto: NTB / Reuters / Vatican Media, Simone Risoluti

NTB_RCZoce0fMU0.jpgPave Frans sørger

Pave Frans har sendt sine kondolanser til kong Charles III og folkene i Storbritannia og Samveldet etter dronning Elizabeth IIs død. Han berømmer hennes «utholdende tjeneste til beste for nasjonen og Samveldet». Dronning Elizabeth II regjerte i over 70 år, og feiret sitt Platinajubileum 2. juni 2022.

Kort tid etter hennes bortgang sendte pave Frans telegram for å kondolere kong Charles III: 

«Jeg mottok beskjeden om Hennes Majestet Dronning Elizabeth IIs død med dyp sorg, og  kondolerer Deres Majestet, medlemmene av kongefamilien, folkene i Storbritannia og Samveldet», heter det i pavens meddelelse.

Paven skriver at han slutter seg til alle som sørger over tapet «ved å be om den avdøde dronningens evige hvile og hylde hennes utholdende tjeneste til beste for nasjonen og Samveldet, hennes eksempel på plikthengivenhet, hennes standhaftige gudstro og faste håp grunnfestet i Herrens løfter.»

Pave Frans anbefaler «hennes edle sjel» til Guds nåde, og ber samtidig for hennes etterfølger:   

«Jeg forsikrer Deres Majestet kong Charles III om mine bønner om at den allmektige Gud vil støtte Dem med sin usvikelige nåde når De nå tar fatt på Deres kongegjerning. Over deg og alle som verner minnet om din avdøde mor, påkaller jeg en overflod av guddommelige velsignelser som et løfte om trøst og styrke i Herren.»

 

Kondolanseprotokoll legges ut for dronning Elizabeth II  

Hver dag i en uke vil protokollen ligge ut fra kl. 10 til kl. 16, med unntak av søndag, opplyser ambassaden til NTB. Til og med fredag neste uke kan dermed hvem som helst komme innom ambassaden i Thomas Heftyes gate 8 på Frogner i Oslo og skrive noen ord eller bare navnet sitt.

(©NTB)

 

Kardinal Nichols: – Knuges av sorg

Kardinal Vincent Nichols er blant dem som hylder den avdøde monarken.

I en uttalelse minnet kardinal-erkebiskopen av Westminster, som også er president for Den katolske biskopskonferansen i England og Wales, om dronningens løfte på hennes 21-årsdag:  Hun ville vie sitt liv til tjeneste for sitt folk.

«Nå, syttifem år senere, knuges vi av sorgen etter hennes bortgang. Samtidig fylles vi av beundring for den samvittighetsfulle måten hun oppfylte sin erklæring på», uttalte kardinalen.

Han uttrykte sin sorg og takknemlighet for «den gave til verden dronningens liv har vært».

Han fortsatte: «Nå ber vi for at hun blir omfavnet av Guds barmhjertighet og gjenforent med sin elskede prins Philip.» Så avsluttet han sitt budskap med en bønn for Hans Majestet Kong Charles III, «som påtar seg sitt nye embede, mens han ennå sørger over sin mor».

«Gud bevare kongen», konkluderte kardinalen.

 

NTB_FS0iF5DHDrY.jpg

VANDRET SAMMEN: Dronning Elizabeth II og pave Benedikt XVI vandrer gjennom parken utenfor Palace of Holyroodhouse i Edinburgh under den daværende pavens besøk til Skotland i 2010.  Foto: NTB / Reuters, Dylan Martinez 

 

Erkebiskop Welby: – En trofast kristen disippel

Den anglikanske erkebiskop av Canterbury Justin Welby meddelte seg også hurtig etter at dødsbudskapet fra Balmoral var blitt bekjentgjort.

Erkebiskop Welby sa: «Det er med dyp sorg jeg slutter meg til nasjonen, Samveldet og verden i sorg over Hennes Majestet Dronningens død. Mine bønner er med kongen og hans familie. Måtte Gud være nær dem og trøste dem i dagene, ukene og månedene som kommer.»

Erkebiskopen av Canterbury la vekt på «Hennes Majestets ekstraordinære dedikasjon til Storbritannia, Samveldet og sine mange folk», og la til: «Gjennom tider med krig og motgang, gjennom år med omveltninger og forandringer og gjennom øyeblikk fylt av glede og feiring, er vi blitt opprettholdt av Hennes Majestets tro på hva og hvem vi er kalt til å være.»

Han husket også hennes bemerkelsesverdige kristne vitnesbyrd. «Som en trofast kristen disippel, og også øverste leder av Church of England, levde hun sin tro hver dag i livet. Hennes tillit og dype kjærlighet til Gud var grunnleggende for hvordan hun levde sitt liv – time for time, dag for dag.»

Erkebiskop Welby avsluttet sin uttalelse med bønnen: «Måtte Hennes avdøde Majestet Dronning Elizabeth II hvile i fred og stige inn i herligheten.»

 

 

Engelske og walisiske biskopers bønn for dronning Elizabeth II

De katolske biskopene i England og Wales har skrevet en bønn, som er meddelt alle katolske menigheter over hele landet.

 

For HM Dronningens fredfylte hvile

 

Allmektige Gud,

skaperen og opprettholderen av alt menneskelig liv;

la din tjener, Elizabeth vår dronning,

som du ga en lang og lykkelig tid som monark over disse landene,

bli tilgitt sine synder og belønnet med det evige liv,

som er lovet alle gjenfødte

i dåpens vann og din Ånds kraft.

 

Ved Jesus Kristus, vår Herre,

som lever og regjerer med deg og Den Hellige Ånd, en Gud, for alltid og alltid.

Amen.

 

Herre, gi henne den evige hvile, og la det evige lys skinne for henne.

Måtte hun hvile i fred.

Amen.

 

Måtte hennes sjel, og sjelene til alle som elsker Gud,

hvile i fred ved Guds nåde.

Amen

 

 

Se dronningens møter med pavene: 

 

Fakta om dronning Elizabeth

  • Elizabeth Alexandra Mary Windsor ble født 21. april 1926 i London.
  • Fra 1947 gift med prins Philip, hertug av Edinburgh fram til hans død i april 2021. Fire barn: Prins Charles (født 1948), prinsesse Anne (1950), prins Andrew (1960) og prins Edward (1964). Åtte barnebarn og tolv oldebarn.
  • Britisk statsoverhode siden 6. februar 1952, da hennes far kong George VI døde.
  • Kronet i Westminster Abbey i London 2. juni 1953.
  • Hun var også overhode for Samveldet av nasjoner og statsoverhode for 14 av samveldelandene utenom Storbritannia.
  • Elizabeth er den monarken som har sittet lengst på den britiske tronen.
  • Hun var også ved sin død verdens eldste monark og den som har sittet lengst på tronen i moderne tid. Kun solkongen Ludvig XIV av Frankrike hadde lenger regjeringstid.
  • Dronning Elizabeth er tremenning med kong Harald, ettersom hennes far kong Georg var fetter av kong Olav.
  • Hun har vært på statsbesøk i Norge tre ganger – under kong Haakon (1955), kong Olav (1981) og kong Harald (2001).
(Kilder: NTB arkiv, BBC)