Er du klar for å bli den nye rektoren ved St. Sunniva skole i Oslo fra 1. august 2023?

 

c0c16d16-1d3f-40f4-8f4d-821cc0118b38.png

 

St. Sunniva skole er en katolsk grunnskole sentralt i Oslo med ca. 80 ansatte og 500 elever fordelt på første til tiende trinn, i tillegg til skolefritidsordning. I 1865 grunnla St. Josephsøstrene skolen som har vært virksom siden opprettelsen. I dag eies den av Oslo katolske bispedømme og er en av fem katolske skoler i landet. Skolen følger privatskoleloven og katolsk kirkerett, og den styres etter egne statutter. Den er godkjent som livssynsskole og mottar offentlig tilskudd. Skolestyret oppnevnes av biskopen og er skolens øverste ansvarlige organ.

 

 

IMG_0051.jpeg

TRYGGHET OG INKLUDERING: St. Sunniva skole har helt siden begynnelsen av hatt en tydelig visjon som bygger på tett oppfølging av elevene og tydelige og trygge lærere. Det gjenspeiles i et skolemiljø preget av trygghet, inkludering og solide rammer for læring. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

St. Sunniva skole søker en handlekraftig, proaktiv, faglig dyktig rektor med gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig. Som øverste leder vil du få ansvaret for å lede og utvikle skolen i tråd med dens verdier og målsetninger.

 

Personlige egenskaper
 • Du er ansvarsbevisst og har høy gjennomføringsevne.
 • Du har en positiv tilnærming til utfordringer og er god på problemløsning.
 • Du skaper arenaer for god kommunikasjon og dialog, og vil være tilgjengelig og synlig i skolens miljø.
 • Du vektlegger godt samarbeid og opptrer samlende.@
 • Du er trygg i din rolle som leder.
 • Du har evne og vilje til å arbeide strategisk og langsiktig med å styrke skolens katolske identitet, og til å være lojal mot den katolske kirkes verdigrunnlag. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 
Arbeidsoppgaver
 • daglig drift med resultat-, personal- og økonomiansvar
 • pedagogisk ledelse
 • ansvar for personalets kompetanseutvikling
 • utvikling av skolen som lærende organisasjon
 • rapportering til styret
 • synlig tilstedeværelse for og blant ansatte, elever og foresatte
 • markedsføring av skolen utad
 • samarbeid med katolske skoler og skoleledere på nasjonalt og internasjonalt nivå
 
Kvalifikasjoner
 • relevant utdanning fra universitet/ høyskole
 • pedagogisk kompetanse
 • gode resultater fra skoleledelse
 • god system- og økonomiforståelse
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Den som tilsettes i rektorstillingen, forplikter seg innen en treårsperiode til å ta minst 15 studiepoeng i katolske studier dersom ikke vedkommende allerede har tilsvarende formalkompetanse. Bispedømmet legger til rette for kompetanseheving.

 

Vi tilbyr
 • et spennende og givende oppdrag på en av landets største privatskoler
 • ulike samarbeidsfora for rektorer, skoleprester og skolestyrer ved landets katolske skoler
 • samarbeid med katolske skoler og skoleledere på internasjonalt nivå støttet av OIEC og CEEC
 • samarbeid med andre kristne privatskoler under Kristne Friskolers Forbund
 • støtte i drift av digitale skoleadministrative systemer, lovpålagte internkontrollsystemer, anbudsprosesser og eiendomsforvaltning
 • kurs og etter- og videreutdanning innen skoleledelse
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • medlemskap i skolens fordelsprogram
 • en sentralt plassert skole i Oslo med enkel adkomst

Før tiltredelse må politiattest fremlegges.

 

Øvrig informasjon

Skolen har egen læreplan i KRLE, men følger de offentlige læreplanene i øvrige fag (LK20). Elevmassen utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø. For ytterligere informasjon om skolen og SFO, se vår nettside https://stsunniva.no/.

Gjennom medlemskap i organisasjonene OIEC (det internasjonale kontoret for katolsk utdanning) og CEEC (den europeiske komitéen for katolsk utdanning) er de katolske skolene i Norge del av et verdensvidt skolenettverk. Dette samarbeidet er under stadig utvikling og involverer både elever, lærere og skoleledelse.

Skolen legger vekt på å være en flerkulturell og mangfoldig arbeidsplass og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen.

 

Slik søker du: 
 • Nærmere informasjon om stillingen og skolen fås ved henvendelse til rektor Philip Krogevoll Pettersen, mobil + 47 411 23 060.
 • Søknad med kopi av vitnemål og CV sendes på e-post til leder av skolekontoret i Oslo katolske bispedømme, Anne-Rigmor Stock Evje.
  E-post: Anne-Rigmor.Stock.Evje@katolsk.no
 • Søknadsfrist: torsdag 20. april 2023