Pave Frans skriver på andre del av Laudato si'

 

NTB_vh_40eClhuY.jpg

LAUDATO SI' II: Vatikanet bekrefter at pave Frans skriver på en oppdatert versjon av encyklikaen Laudato Si', som først kom ut i 2015. Foto: NTB / Reuters / Vatican Media

 

Direktøren for Den hellige stols pressekontor bekrefter at den andre delen av encyklikaen Laudato si' er under utarbeidelse.

 
Tekst: Vatican News / katolsk.no

 

I en spontan tale til en delegasjon jurister fra Europarådets medlemsland mandag sa pave Frans at han var i ferd med å skrive en andre del av Laudato si'-encyklikaen for å oppdatere den til «aktuelle problemstillinger».

Paven uttrykte sin takknemlighet for juristenes engasjement for å utvikle et juridisk rammeverk for å beskytte miljøet.

– Vi må aldri glemme at de yngre generasjonene har rett til å motta en vakker og levelig verden fra oss, og at dette innebærer at vi har et stort ansvar overfor skaperverket som vi har mottatt fra Guds sjenerøse hender, sa paven og avluttet med:

– Takk for deres bidrag!

I en uttalelse senere mandag 21. august forklarte direktør for Den hellige stols pressekontor Matteo Bruni, at den nye oppdaterte og versjonen av Laudato si' særlig vil fokusere på de siste ekstremværhendelsene og katastrofene som har rammet mennesker på fem kontinenter.

Laudato si' er pave Frans' andre encyklika. Det ble publisert 18. juni 2015, og ble signert 24. mai samme år, på pinsehøytiden.

Paven innleder encyklikaen med å vise til Den hellige Frans av Assisis lovsang «Lovet være du, Herre» og han avslutter med å formane oss til å be for Skaperverket:

 

En bønn for vår jord

Allmektige Gud, du er nærværende i hele universet
og i de minste av dine skapninger.
Du omfavner med din mildhet alt som eksisterer. Utgyt over oss din kjærlighets kraft,
så vi kan beskytte livet og skjønnheten.
Fyll oss med fred, så vi kan leve
som brødre og søstre uten å skade noen.
O, Gud for de fattige,
hjelp oss å redde de forlatte og glemte på denne jord,
så dyrebare i dine øyne.
Skjenk oss helbredelse i våre liv,
slik at vi kan beskytte verden og ikke tære på den,
slik at vi kan så skjønnhet, ikke forurensning og ødeleggelse. Berør hjertene
til dem som bare ser etter profitt.
på bekostning av de fattige og jorden.
Lære oss å oppdage hver tings verdi,
å bli fylt med ærefrykt og ettertanke,
å erkjenne at vi er dypt forenet
med alle skapninger
mens vi er på vei mot ditt uendelige lys.
Vi takker deg for at du er med oss hver dag.
Vi ber deg, gi oss mot i vår kamp
for rettferdighet, kjærlighet og fred.

 

Pavens forklaring

Kort tid etter at den ble publisert, forsøkte paven selv å klargjøre betydningen av denne encyklikaen under en audiens han holdt 21. juli 2015 for deltagerne i workshopen «Moderne slaveri og klimaendringer – byenes forpliktelse», hvor han sa:

– Denne kulturen for å ta vare på miljøet er ikke bare en ‘grønn’ – jeg sier det i ordets rette forstand – holdning, det er ikke bare en ‘grønn’ holdning, det er mye mer enn det. Å ta vare på miljøet betyr å ha en humanøkologisk holdning. Vi ikke kan si at mennesket er her og skaperverket, miljøet, er der. Økologien er helhetlig, den er menneskelig. Det er dette jeg forsøkte å uttrykke i encyklikaen Laudato Si': Mennesket kan ikke skilles fra resten; det er et forhold som påvirker hverandre gjensidig, både miljøet på mennesket og mennesket påvirker miljøet; og effekten vender tilbake til mennesket når miljøet blir mishandlet. Derfor svarte jeg på et spørsmål jeg fikk: ‘Nei, det er ikke en 'grønn' encyklika, det er en sosial encyklika’. For i samfunnet, i menneskehetens sosiale liv, kan vi ikke glemme å ta vare på miljøet. Dessuten er det å ta vare på miljøet en sosial holdning som sosialiserer oss i en eller annen forstand – hver enkelt kan gi det den betydningen han eller hun ønsker – på den annen side gjør det oss i stand til å ta imot. Jeg liker det italienske uttrykket når de snakker om miljøet – skapelsen, det vi har fått i gave, nemlig miljøet.

 

Fakta om Laudato Sì9788270243099.jpg

  • Pave Frans' såkalte klima-encyklika (rundskriv)
  • Ble lansert i Roma sommeren 2015
  • Rundskrivet er 180 sider langt
  • Paven bygger videre på det tidligere paver har sagt om miljøspørsmål
  • Han slår fast at Laudato Sì inngår i Den katolske kirkes sosiallære, fordi den tar opp et sosialt anliggende: vårt forhold til Skaperen, til skaperverket og til hverandre.
  • Paven henvender til alle mennesker, fordi klima handler om oss alle – og om vårt felles hjem.
  • Han slår fast at klimaendringene er menneskeskapte.
  • Teksten er en kombinasjon av vitenskap, politikk og teologi,
  • I Laudato Sì kaller paven oss til en radikal personlig omvendelse

  

 

Les mer om Laudato Si'