Oppdatering om pavens helse

  

Pave Frans har gjennom helgen avlyst planlagte aktiviteter eller endret på sine rutiner pga. sykdom. Det har ført til spekulasjoner, som Vatikanet nå rydder opp i. 

 

Som svar på spørsmål fra journalister uttaler Matteo Bruni, direktør for Den hellige stols pressekontor:

– Jeg kan bekrefte at CT-skanningen utelukket lungebetennelse, men viste lungebetennelse som forårsaket pustevansker. For en mer effektiv behandling ble det satt inn en kanyle for infusjon av intravenøs antibiotika.

Pavens tilstand er god og stabil, han har ingen feber og respirasjonssituasjonen er i klar bedring.

For å legge til rette for pavens rekonvalesens har noen av de viktige oppdragene som er planlagt i disse dager, blitt utsatt, slik at han kan bruke tiden og energi etter ønske. Andre, som er av institusjonell karakter eller som er lettere å gjennomføre med tanke på hans nåværende helsetilstand, er blitt opprettholdt, sier Bruni.

 

Be for vår pave Frans!