Bønnens år 2024 som forberedelse til jubelåret 2025

NTB_KjrA008Z6p8.jpg

INDERLIGHET: Pave Frans innledet søndag et bønneår i forkant av jubelåret 2025, og han oppfordret de troende til «å be mer inderlig for å forberede seg på å leve godt i denne nådens begivenhet og oppleve kraften i Guds håp». Her feirer han messe i Peterskirken på Guds ords søndag. Foto: NTB / Reuters, Yara Nardi

 

2025 er et jubelår, med «Håpets pilegrimer» som motto. Og tiden fram til åpningen av den hellige dør i Peterskirken på julaften 2024 er et bønnens år.

 

Tekst: Vuokko-Helena Caseiro,
Vatican News

 

Pavens ønske om et bønnens år

Allerede for to år siden uttrykte pave Frans sitt ønske om at år 2024 skulle vies til en stor «symfoni» av bønn:

«Framfor at for å finne tilbake til ønsket om å være i Herrens nærvær, lytte til ham og tilbe ham. Bønn for å takke Gud for hans mange kjærlighetsgaver til oss, og for å lovprise hans verk i skaperverket, som nødvendiggjør at hver enkelt viser respekt og handler konkret og ansvarlig for å bevare det. Bønn som uttrykk for at vi er ‘ett i hjerte og sinn’ (jf. Apg 4,32) og som omsettes til solidaritet og deling av vårt daglige brød. Bønn som gjør det mulig for ethvert menneske på denne jord å vende seg til den ene Gud, for å vise ham hva deres hjerte skjuler. Bønn som kongevei mot hellighet, som får oss til å leve kontemplativt selv midt i aktivitet. Kort sagt et intenst bønnens år, der hjertene åpner seg for å motta nåde i rikt monn, idet de gjør Fadervår, bønnen som Jesus lærte oss, til livsprogrammet for alle hans disipler.»

 

Bønneåret er nå åpnet

Etter angelusbønnen søndag 21. januar, på Guds ords søndagåpnet paven så bønnens år 2024 med følgende ord:

«De kommende månedene vil føre oss til åpningen av den hellige dør. Dermed vil vi starte det hellige året. Jeg ber dere intensivere deres bønn for slik å forberede oss til å leve denne nådens begivenhet på en god måte, og få oppleve Guds håps kraft i den. Derfor starter vi i dag bønnens år, altså et år viet til å gjenoppdage den store verdi av og det absolutte behov for bønn, både i vårt personlige liv, i Kirkens liv og i hele verdens liv. Det vil kunne være til hjelp, det materiale som Dikasteriet for evangelisering vil gjøre tilgjengelig.»

 

Materiale

Tirsdag 23. januar holdt så mgr. Fisichella  og mgr. Bell fra Dikasteriet for evangelisering en pressekonferanse om bønnens år. Dette blir ikke blir et år med spesielle initiativer, sa Fisichella, men snarere en tid for å gjenoppdage bønn, lære opp i bønn, leve i bønn.

Dikasteriet foreslår følgende materiale for dem som ønsker det:

 

I. Pavens Frans' 38 katekeser om bønn

1. Bønnens mysterium
2. Kristen bønn
3. Skaperverkets mysterium
4. De rettferdiges bønn
5. Abrahams bønn
6. Jakobs bønn
7. Moses’ bønn
8. Davids bønn
9. Elias bønn
10. Salmenes bønn. 1
11. Salmenes bønn. 2
12. Jesus, bønnens menneske
13. Jesus, bønnens læremester
14. Utholdende bønn
15. Jomfru Maria, bedende kvinne
16. Den nyfødte Kirkens bønn
17. Velsignelse
18. Bønn om hjelp
19. Forbønn
20. Takksigelsesbønn
21. Lovprisningsbønn
22. Bønn med de hellige skriftene
23. Å be i liturgien
24. Å be i dagliglivet
25. Bønn og Den hellige treenighet. 1
26. Bønn og Den hellige treenighet. 2
27. Å be i fellesskap med Maria
28. Å be i fellesskap med helgenene
29. Kirken, bønnens læremester
30. Bønn i ord
31. Meditasjon
32. Kontemplativ bønn
33. Bønnens kamp
34. Distraksjon, tørke og akedi
35. Vissheten om å bli hørt
36. Jesus, forbildet og sjelen i all bønn
37. Å holde ut i kjærlighet
38. Jesu påskebønn for oss

 

II. Åtte små bøker om bønn

Våren 2024 bli det bli utgitt åtte små bøker om bønn skrevet av ulike forfattere. Disse vil være tilgjengelige for bispekonferansene. Pave Frans har skrevet forordet til den første boka.

 

III. Støttemateriale for bønn i familie, for unge, …

Etter hvert vil Dikasteriet komme med annet støttemateriale om bønn i forskjellige situasjoner, så som bønn i familie, bønn for unge mennesker og så videre.

 

IV. Pavens bønneskole

Pavens «bønneskole» vil være møter med forskjellige grupper av personer for å be og snakke om bønn.

 

Bullen

Den pavelige bulle i anledning jubelåret 2025 forventes å komme Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai 2024.

 

Mer om jubelåret

På jubelårets nettsted finnes mer informasjon, blant annet om planlagte arrangementer og hvordan man kan melde seg på.

 

Les mer på Vatican News

 

 Les mer på katolsk.no