Dette er prosjektene OKBs eiendomsavdeling har fullført i 2023

En levende og voksende kirke betyr også flere byggeprosjekter.  – Det som inspirerer meg er gleden jeg ser hos menighetene hver gang prosjekter fullføres, sier Hai-Nam Vy, eiendomssjef i Oslo Katolske Bispedømme.

hai nam.jpg

FINNER STOR GLEDE I JOBBEN: Hai Nam Vy har vært eiendomssjef i Oslo katolske bispedømme siden november 2011. Til venstre presenterer hun prosjektene hun har jobbet med i 2023 (se listen under artikkelen). Til høyre inspiserer hun det nye taket til kirken i Moss. Bilde: privat. 

 

Tekst: Caroline Belaúnde Brynsrud

 

Den katolske kirken i Norge fortsetter å vokse. Det betyr at eiendomsavdelingen i Oslo Katolske Bispedømme, som blant annet sørger for vedlikehold og kjøp av nye kirkebygg, har det travelt. OKBs eiendomssjef, Hai Nam Vy, forteller om det hektiske året de legger bak seg: 

– Oslo Katolske Bispedømme eier omtrent 220 eiendommer, som fordeler seg på 27 kirkebygg, 5 kapeller og 4 skoler. Det krever tid og ressurser og vedlikeholde disse. Mange av byggene er gamle og er vernet eller har status som kulturminne.

 

De største prosjektene i 2023

I 2023 var de største prosjektene Mariakirken på Stabekk og St. Paul kirke i Bergen. 

– Mariakirken var et utrolig utfordrende prosjekt. Alt var bygget på en uvanlig måte. Jeg har aldri sett lignende før!

Hai Nam forteller at det ikke fantes noen tegninger for bygget, så det var vanskelig å legge en plan for hva som skulle gjøres.

– Vi oppdaget stadig nye ting som måtte fikses. For eksempel oppdaget vi at taket ikke var isolert, selv om bygget var fra 1961. Folk tror ikke på meg det når jeg forteller om det!

St. Paul kirke i Bergen fikk ny fasade og nytt tak. Hai-Nam er veldig fornøyd med prosjektet. Hele fasaden var forfalt. Den originale fasaden var pusset på en spesiell måte, noe man ønsket å bevare da ny fasade skulle på plass.

– Vi fikk faktisk tak i håndverkere som klarte å gjenskape samme puss på fasaden som det var på originalen fra 1800-tallet! Hele fasaden er håndpusset! Dette er ikke noe alle klarer, for dette er gammel byggeskikk som holder på å dø ut.

 

Bispedømmet overtok eiendommene fra menighetene i 2012

Hai Nam Vy har vært eiendomssjef i OKB siden november 2011. Hun forteller at bygningene som OKB eier, har tidligere vært eid av menighetene. Men fra 2012 ble bygningsmassen overtatt av bispedømmet.

–  Dette vil si at bispedømmet står ansvarlig for at bygningene til enhver tid er har en har en høy standard og møter myndighetenes krav. Men det er fortsatt menighetene som har ansvar for årlig periodisk vedlikehold, påpeker hun.

Prioriteringene har forandret seg fra OKB overtok eiendommene i 2012 og Hai Nam ble ansatt, og frem til nå. 

–  De første årene ble brukt på å få en oversikt over hver enkelt eiendom, dens bruk og tilstand. Senere har tiden gått til oppussing og utvidelse av eiendommer, for det var behov for flere kirker, kapell og større menighetsarealer. Dette er fordi menighetene i bispedømmet vokser!

Det var et akutt behov for rehabilitering og vedlikehold av flere bygninger da Hai Nam ble ansatt. Situasjonen er ikke unik for eiendommene til Oslo Katolske Bispedømme. Man ser det samme når det gjelder kommunale bygg, offentlige bygg og eiendommene til Den norske kirke, for å nevne noen eksempler.

 st paul.jpg

ETT AV ÅRETS STØRSTE PROSJEKTER: St. Paul kirke i Bergen fikk helt ny, håndpusset fasade og tak. Til venstre ser man overtagelsen av kirken etter at den ble ferdig i desember 2023. Bilde: privat 

 

Det viktigste nå er vedlikehold

I 2023 har store deler av eiendomssjefens tid gått til kartlegging av behov, rehabilitering og oppgradering av kirker, presteboliger og menighetsarealer. Hun har også jobbet mye med brannsikkerhet og HMS.

–  Men det viktigste framover vil være å få organisert et årlig vedlikehold av alle bygg.

OKB vil nå prioritere byggene de allerede har, istedenfor å kjøpe eller bygge nytt.

–  Det er viktig å forvalte verdiene vi har, på en god og forsvarlig måte, sier Hai Nam.

–  Vi må også tenke på å redusere de stadig stigende energiutgiftene. Derfor ser vi på muligheten for å installere varmepumper i eiendommene våre. Det er nå igangsatt boring av fjellbrønner i Larvik, som trengs for å få varmepumpen på plass.

 

Inspirert av gleden hun ser i menighetene

Hai Nam mener hun har en spennende og givende jobb, men også hektisk og krevende.

–  Det som inspirer meg mest er gleden jeg ser hos menighetene hver gang et prosjekt er fullført!

–  Jeg er også katolikk så jeg vet hvor viktig kirken er. Det er givende å se hvordan et forfalt bygg kan komme tilbake til sin storhet etter at en krevende rehabilitering er gjort. Det er godt å dele denne gleden med brukere av våre kirker!

 

OKBs byggeprosjekter i 2023:

 

St. Olav kirke, Tønsberg

Oppstart i august 2023, ferdig sommeren 2024.

140 kvadratmeter har blitt bygget ut i ny menighetssal.

 

St. Teresia kirke, Hønefoss

Rehabilitering av prestebolig. Isolering så prestene får varme.

 

St. Josef kirke, Haugesund.

Rehabilitering av fasade og innvendige overflater. Nytt brannalarm- og ventilasjonsanlegg. Brannteknisk oppgradering av menighetshuset. Arbeid ferdig ved årsskiftet.

 

Mariakirken på Stabekk, Bærum

Vil stå klart i mars 2024. Bytte ut våt isolasjon, isolere der dette ikke er gjort, forlengelse av armeringsjern for å støtte opp bygget, ny yttervegg, rehabilitering av uteområde.

 

St. Paul kirke, Bergen

Oppstart mai 2023, ferdig i desember 2023. Oppussing av fasaden og nytt tak. Vurdering av framtidig bruk av tidligere hybelbygg ved St. Paul gymnas, Bergen. Det pågår også utredning om rehabiliteringsbehov eller bruksendring av Fargerike ved St. Paul gymnas.

 
St. Johannes døperens kirke, Sandefjord

Snøfanger har blitt opp på taket så snøras ikke skader noen.

 

St. Torfinn kirke, Hamar

Renovering og isolering av gulv og oppussing av kjøkken. 

 

Vår Frue kirke, Porsgrunn

Bad rehabilitert i presteboligen. Vann og avløpssystemet måtte byttes ut. Alle bygg har blitt malt og Maria-hage har blitt laget.

 

St. Mikaels kapell, Stord 

Trenger full restaurering etter at det tidligere bedehuset ble kjøpt i fjor.

 

St. Mikael kirke, Moss

Rehabilitering av tak.

Oppstart i juli 2024, ferdig i november samme år.

 

Akersveien, Oslo

Oppussing av call-senteret, leilighet og asbest sanering av kjeller i Akersveien 6. Ny ventilasjon i tribunalet og i møterommene i Akersveien 5.

 

St. Franciskus skole, Areandal

Befaring for kartlegging av rehabiliteringsbehov er gjennomført og rapport vil foreligge ved årsskifte.

 

 

I tillegg har eiendomsavdelingen i år vært på tolv branntilsyn og fem el-tilsyn. Bedre brannsikkerhet må utarbeides, men eiendomsavdelingen fikk skryt av brannvesenet på Lillehammer, som sa at OKBs brannhåndbok var kjempebra. De lurte på om andre kunne bruke den som eksempel.