Dikasteriet for troslæren med pressemelding om Fiducia supplicans

20231218T0945-VATICAN-BLESSINGS-GAY-UNMARRIED-1770133-1.jpg

TROSLÆRE-TRIO: Pave Frans står midt mellom mgr. Armando Matteo (til venstre) og kardinal Víctor Manuel Fernández (til høyre), under et møte i Vatikanet den 18. desember 2023. Foto: CNS/Vatican Media

 

Torsdag 4. januar publiserte Dikasteriet for troslæren en pressemelding om den nye erklæringen Fiducia supplicans (18. desember 2023). Pressemeldingen kommer som følge av en delt mottagelse av dokumentet blant geistlige og legfolk, og oppfordrer til grundig og rolig lesning av erklæringen for bedre å forstå dens betydning og hensikt.

 

Tekst og oversettelse: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Pressemeldingen viser til «forståelige uttalelser» fra noen bispekonferanser som har uttrykt behov for lengre perioder med pastoral refleksjon, men dette betraktes ikke som læremessig motstand til selve erklæringen. Fiducia supplicans blir nemlig beskrevet som tydelig og definitiv når det gjelder Kirkens lære om ekteskap og seksualitet:

 

«Erklæringen inneholder et forslag om korte og enkle pastorale velsignelser (hverken liturgiske eller ritualiserte) av par i irregulære situasjoner (men ikke av forbindelsen deres), og understreker at dette er velsignelser uten liturgisk form som hverken bifaller eller rettferdiggjør situasjonen disse menneskene befinner seg i.»

 

Samtidig legger Dikasteriet opp til lokal tilpasning og biskopens skjønn. Noen steder implementeres erklæringen umiddelbart, mens det andre steder kan ta lenger tid. Pressemeldingen viser til at noen biskoper har sagt at prester bare kan velsigne «irregulære» par i enerom, og dette blir omtalt som uproblematisk.

Erklæringens virkelige nyhet er ikke åpningen for å velsigne par i irregulære situasjoner, men invitasjonen til å skille mellom liturgiske (ritualiserte) og pastorale (spontane) velsignelser. Dette er tydelig i det opprinnelige dokumentet, hvor det står at utvidelsen av velsignelsesbegrepet «innebærer en reell utvikling i forhold til det som er sagt om velsignelser i Kirkens lære og offisielle tekster.» Pressemeldingen forklarer:

 

«Av denne grunn, og ikke på grunn av velsignelser av par i irregulære forbindelser, har erklæringen fått form av en «erklæring», som er mye mer enn et responsum [svar] eller et brev.»

 

Pressemeldingen forklarer at ikke-liturgiske velsignelser skal være korte, enkle bønner uten fastsatt rituell form. De er ikke en godkjenning av handlinger eller livsstil, men en pastoral respons på de troendes behov. Det gis et helt konkret eksempel der «et par skilte mennesker, som nå lever i en ny forbindelse», ber en prest om å velsigne dem fordi en av dem er syk og arbeidsledig. Presten kan da be en enkel bønn:

 

«Herre, se på disse dine barn, gi dem helse, arbeid, fred og gjensidig hjelp. Frigjør dem fra alt som strider mot ditt evangelium, og gi dem å leve etter din vilje. Amen.»

 

Dikasteriet anerkjenner at det noen steder kan være nødvendig med katekese for å klargjøre at pastorale velsignelser ikke godkjenner livsstilen til mennesker som søker dem, og at de ikke utgjør en form for absolusjon. Pressemeldingen avsluttes med et håp om at prester kan være «friere og kanskje nærmere og mer fruktbare tjenere, med en tjeneste som er full av faderskap og gjestfrihet, uten frykt for å bli misforstått.»

Pressemeldingen er signert av kardinal Víctor Manuel Fernández, prefekt for Dikasteriet for troslæren, og mgr. Armando Matteo, sekretær for læreseksjonen. 

 

Les mer