Kateketisk senter inviterer til digitale møter om katekese

Kateketisk senter inviterer til en serie med fem «katekettreff» – digitale møter om katekese. Det første møtet er allerede torsdag 18. januar, kl. 19.

 

De fem møtene er en anledning for alle som driver med katekese og barne- og ungdomsarbeid i Den katolske kirke til å høre interessante foredrag og delta i samtale med andre. Møtene skal foregå på Teams, og det er viktig å ta kontakt for å få påloggingsinformasjon.

 

 

Her er en oversikt over foredragsholderne:

  • 18. januar: P. Nguyen Duc Khiem – sogneprest på Kongsberg. Tema: Hvorfor kan vi ikke se Gud?
  • 15. februar: Jim Lagerlöf – konsulent for KPN. Tema: St. Frans av Assisi sitt budskap til kateketene
  • 21. mars: Daniel Døhlen – student, kateket, ung filosof. Tema: Tro og filosofi
  • 18. april: Ingrid Rosendorf Joys – gen.sek. i STL, snart i Caritas. Tema: Kontakter med andre kirke- og trossamfunn
  • 23. mai: Sr. Katarina Pajchel OP – doktor i partikkelfysikk. Tema: Tro og vitenskap

 

418965528_677989021188939_5712157007125398857_n.jpg