Hvem blir den nye rektoren på St. Paul katolske skole?

St. Paul skole søker ny rektor. Etter 15 år i stillingen pensjonerer Ronny Michelsen seg. – St. Paul skole er et fantastisk sted! Jeg oppfordrer alle interesserte til å søke på stillingen.

1Ronny Portrett.jpg

BLE LURT: – Da jeg fylte 65 år ble jeg lurt. Vaktmesteren sa det hadde skjedd en ulykke i gymsalen og at jeg måtte komme med en gang. Der var hele skolen samlet for å rope «hurra!». Det var omtrent 400 mennesker der. Etterpå fikk alle is. Det var en fantastisk opplevelse! 

 

Tekst: Caroline Belaúnde Brynsrud, bilder: St. Paul skole

 

– Jeg er takknemlig for å være på en skole hvor man respekterer et religiøst menneskesyn. Som ansatt ved en kristen katolsk skole får jeg lov til å gjøre det som er viktig for meg, som å feire gudstjenester og messer i kirken sammen med elevene, be, synge før maten, snakke om det religiøse og få lov til å undre seg over livets mysterier, forteller Ronny Michelsen.

Han har vært ansatt ved St. Paul skole i Bergen siden 1981. Ronny har hatt alle klassetrinn på skolen, fra første til tiende klasse. I tillegg har han vært rådgiver og inspektør. I 2009 ble han rektor etter Gjermund Høgh, som hadde vært rektor ved skolen i over 30 år.

– Ledelsen ved St. Paul har vært veldig stabil, vi har bare hatt to rektorer på 50 år.

 
Katolsk skole tar hensyn til hele mennesket

Hva er unikt ved å være rektor på St. Paul skole?

– Jeg kunne jobbet på en offentlig skole, men da ville en vesentlig del av meg blitt begrenset.

Rektor Ronny sikter til at man i en kristen katolsk skole tar hensyn til alle sider ved mennesket, både det fysiske, det åndelige og det intellektuelle, slik at man får en helhetlig dannelse av personen.

– Det å kunne jobbe med den helheten gjør at det er annerledes å arbeide på St. Paul, sier han.

– Du får være en hel person og bruke alle dine fasetter, ikke bare hodet. Det er fantastisk å kunne tenne lys og be sammen når det har skjedd noe i livet til en elev. For meg skaper dette en helhet og mening.

Rektor Ronny har mange gode, dyktige lærervenner som jobber i offentlig skole som forteller ham hvor heldig han er som kan gjøre slike ting. 

 

IMG_0982.JPG

HELHETLIG DANNELSE: Rektor Ronny sier han er glad for å kunne jobbe på en katolsk skole, hvor alle sider ved mennesket tas hensyn til; det fysiske, det åndelige og det intellektuelle. Her åpner han skolens nye takterrasse. 

 

Enhet i mangfoldet på St. Paul 

Noe annet særegent for de katolske skolene i Norge, og dermed også for St. Paul, er mangfoldet av mennesker man møter i skolehverdagen. I 1873 startet St. Paul skole som en liten og relativt fattig menighetsskole for barn av katolske arbeidsinnvandrere. Skolen ble faktisk bygget før St. Paul kirke.

– Fra starten av har skolen hatt et mangfold av kulturer, samtidig som at det var en enhet i livssynet. I dag har vi elever med bakgrunn fra 27 land, med like mange forskjellige morsmål. Det er en berikelse! Vi er en enhet i mangfold!

Ronny legger ikke skul på at det også kan være utfordrende.

– Det finnes en stor bredde i forventningene og holdningene man har til skolen fordi flere foreldre er oppdratt i en annen kultur og har en annen erfaring og oppfatning av hva skole er. Men jeg opplever stadig at vi blir applaudert når vi klarer å få frem hvorfor vi på vår skole gjør som vi gjør - for eksempel at vi tar elevene med ut i naturen og har undervisning i gapahuk på Fløyen.

Det er samlende at de fleste foreldrene har katolsk bakgrunn og selv har gått på katolsk skole. Men det er også flere med annen religiøs bakgrunn som søker seg til vår skole, fordi skolen lager plass til den trosmessige dimensjonen av mennesket, som tidligere nevnt.

– Og det er helt fantastisk, her tar vi alle imot med åpne armer! sier rektor Ronny. 

  

 sos fest.jpg

MER ENN EN SKOLE: I tillegg til undervisning, har skolen en rekke aktiviteter og arrangementer gjennom året. På SOS-festen samler elevene inn penger til veldedige formål. I år gikk pengene til Svalene sitt prosjekt om utdanning av jenter i Peru. 

 

Det beste med skolen 

Hva er det beste med hverdagen på St. Paul skole?

– Kulturen og menneskene. Det som sitter i veggene av godhet og fellesskap. At vi deler et felles livssyn og er solidariske; at diskusjonene vi har, skjer med respekt og i dannet form.

Den avtroppende rektoren setter også pris på at skolens administrasjon ligger midt i skolebygget, som åpner for mye kontakt mellom ham selv, elever og kollegaer.

– Elevene må gå forbi kontorene for å hente melk og frukt til lunsj. «God morgen rektor, har du det fint i dag?» spør de da, og det blir mange fine samtaler.

– Samtidig er jeg en rektor som vandrer på huset. Ikke for å kontrollere, men for å vise at jeg er til stede og bryr meg. Jeg tror det gjør at elevene opplever at jeg er på deres side og at de kjenner meg, legger han til.  

Noe annet rektoren liker ved St. Paul er at skolen følger kirkeåret og feirer høytidene. Dette er typisk for en kristen katolsk skole.

– Vi har store kirkespill til påske og jul, vi feirer messer og gudstjenester med mye sang og musikk, vi har morgensamlinger og adventsstunder. I tillegg har vi en årlig SOS-fest, hvor hele skolen har aktiviteter, salgsboder og konsert for å samle inn penger til veldedige formål.

Bursdager feires også skikkelig:

– Da jeg fylte 65 år ble jeg lurt. Vaktmesteren sa det hadde skjedd en ulykke i gymsalen og at jeg måtte komme fordi han ikke fikk tak i noen andre. Da jeg kom dit, var hele skolen samlet for å rope «hurra!». Det var omtrent 400 mennesker der. Etterpå fikk alle is. Det var en fantastisk opplevelse!

 

Fellesbilde.png

DET BESTE VED SKOLEN: Kulturen og menneskene er to ting rektor Ronny trekker frem som noe av det beste ved skolen. Her er skolens ansatte, med rektor i midten til høyre. 

 

Tydelig, omsorgsfull og tilgjengelig

Hvilke egenskaper det er lurt at din etterfølger har?

Ronny sier at en rektor må evne å se personalet og alltid prøve å forstå kollegaene sine, samtidig som man minner dem på hva deres oppgaver er og ikke.

–Vi som jobber i skolen trenger å minne hverandre på at vi ikke er terapeuter, men lærere. Man kan bli veldig investert i enkelte elevers liv og velvære, men må huske at vi også har en hel klasse å følge opp og ta vare på.

Som rektor er det viktig å være lyttende og kunne kommunisere, legger han til, og utdyper:

– En rektor må være tydelig, omsorgsfull og tilgjengelig. De som har tenkt å søke på stillingen bør ha solid pedagogisk bakgrunn og ha et blikk for skoleutvikling, visjoner. Man må være reflektert og ha et ønske om godt samarbeid med skolens styre, skolens ledelse, ulike team og lærere, øvrig personale og foresatte. Deltakende ledelse er et stikkord her.

– Drømmen er at min etterfølger nærmer seg filosofen Mouniers ideal for hvordan en lærer skal være; et sterkt menneske i relasjon, i tilstedeværelse og i dialog. Noen med naturlig utstråling, en som våger å stå for noe uten at man har behov for å forsvare sine standpunkt hele tiden.

Når rektor Ronny blir spurt om hva han vil savne mest fra St. Paul, innrømmer han at han ikke er helt moden for å slutte enda.

–Jeg kommer til å savne mye når jeg blir pensjonist, men særlig elevene og hverdagen på skolen. Yrket mitt har blitt livet mitt. Å pensjonere seg blir en stor overgang!

 

 Se stillingsannonsen her 

 

1rektorRonny i skolemesse.jpg

SAMLINGSPUNKT: Messer og bønn er en naturlig del av skoleåret. Her sitter rektor sammen med elevene i St. Paul kirke som ligger rett ved siden av skolen.