Ny bok om kristen spiritualitet i katolsk tradisjon

978-82-8390-130-6_hires_900x.jpg

 

Novus Forlag har utgitt en antologi med akademiske artikler om kristen spiritualitet gjennom tidene med tittelen Kristen spiritualitet og teologi. Innsikter fra den katolske tradisjon (2024). Boken er redigert av Ståle Kristiansen og Kim Larsen, og biskop Erik Varden har skrevet forordet.

 

Tekst: Øyvind Johannes Vardenær Evenstad

 

Tekstene i den nye boken er skrevet av teologer, filosofer, filologer og religionsforskere som utforsker katolsk spiritualitet fra et faglig innenfra-perspektiv. Forfatterne står innenfor en vestlig katolsk tradisjon, men ønsker også å se utover denne og søke inspirasjon i østkirkelige tradisjoner. Katolsk i denne sammenhengen betyr «altomfattende».

Antologien har blant annet som mål å bygge broer og fremme dialog på tvers av konfesjonelle skillelinjer, og vil invitere leseren til å utvide sin forståelse av kristen spiritualitet. Sentralt i denne forståelsen står en bevissthet om menneskets åndelige dimensjon, som like fullt også leves ut i det kroppslige og hverdagslige.

Artiklene i boken er innom kjente teologer som Origenes, Thomas Aquinas, Teresa Benedikta av Korset, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar og pave Benedikt XVI – i tillegg til temaer som skjærsilden, kroppens teologi, Opus Deis spiritualitet og kristen kunst.

Bokens forfattere: Erik Varden, Erik Andvik, Clemens Cavallin, Olav Hovdelien, Øyvind Justin Lone, Svein Rise, Peder K. Solberg, Magdalene Thomassen, Kim Larsen og Ståle Johannes Kristiansen. 

 

Les mer