Oslo katolske bispe­dømmes eiendoms­avdeling søker driftssjef

Oslo katolske bispedømmes våpenOslo katolske bispedømme (OKB) har 27 menigheter og omfatter de sørligste fylkene i Norge. Bispedømmets administrasjon har 65 ansatte sentralt og rundt 100 prester og diakoner i menighetene.

 

Bispedømmet eier ca. 210 bygninger fordelt på 36 eiendoms­komplekser. Til sammen utgjør dette ca. 82 907 m². Eiendoms­massen befinner seg fra sør i Norge til Midt-Norge, og består av kirker, menighets­hus, kapell, skoler, leiligheter, kontor­bygg og andre formålsbygg.

 

Grunnet høy aktivitet i eiendomsavdelingen som følge av økende rehabiliterings­oppdrag, ser vi etter aktuelle kandidater til en stilling som driftssjef.

OKBs eiendomsavdeling (heretter EA) har ansvar for forvaltning av alle bispe­dømmets eiendommer, kostnads­effektiv drift og verdibevarende vedlikehold. 

I tillegg skal EA sikre ivaretakelse av bispedømmets kulturhistoriske verdier.

EAs ansvar er også å sikre at bygningene er formålstjenlige for bruker og for den enkelte menighet, og at byggene oppfyller alle offentlige krav til denne type bygg.

Dette innebærer at de må oppgraderes, bygges om og justeres i takt med brukers /menighetens behov. 

Eiendoms­avdelingen ledes av eiendomssjef, og er oppdelt i én prosjekt­­avdeling og én drifts­avdeling med 4 ansatte. 

Drifts­avdelingen består av en driftssjef, samt 3 håndverkere som utfører mindre arbeider/prosjekter i Oslo-området.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Ansvar for rehabilitering og løpende og planlagte vedlikehold, der våre egne håndverkere utfører arbeidet.
 • Prosjektledelse for mindre vedlikeholds­prosjekter og ombygginger.
 • Personalansvar og driftsledelse av egne hånd­verkere og oppsynsmenn.
 • Ansvar for innkjøp av utstyr og byggevarer.
 • Ansvar for at drift av byggene fungerer tilfreds­stillende og uten avbrudd.
 • Ansvar for at sikkerhet i byggene er godt ivaretatt.
 • Etablere og følge opp serviceavtaler, årskontroller og eksterne leverandører av pålagte kontroller.
 • Gjennomføre, være fagansvarlig og superbruker av FDVU-system/-verktøy til vedlikeholds­gjennomføring og rapportering.
 • Ansvar for tett og god dialog med eiendomssjefen og brukerne av byggene.
 • Oppfølging av leietakere og presteleiligheter.
 • Budsjett og økonomirapportering.
 • Sørge for at eiendommene til enhver tid tilfreds­stiller aktuelle lover og forskrifter.
 • Bistå ved implementering og oppfølging av miljø og energitiltak.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis ingeniør, ev. teknisk fagskole m/relevant erfaring eller tilleggs­utdanning, innen bygg eller andre bygge­tekniske fagområder
 • God FDVU- og byggetekniske helhets­forståelser, og erfaring med implementering av FDV-system
 • Erfaring fra arbeids­ledelse og personalledelse
 • Relevante erfaringer fra tilsvarende oppgaver og ansvarsområde
 • Dokumentert erfaring fra samarbeid med leietakere og brukere

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig
 • Du må raskt kunne omstille deg til nye oppgaver
 • Du må kunne være fleksibel, og påregne en del reisevirksomhet rundt til våre eiendommer
 • Du har et godt øye for detaljer, og er vant til å levere med høy kvalitet
 • Ha respekt for kirkelige eiendeler og Den katolske kirkes formål
 • God kjennskap til byggebransjen, inkludert relevante lover og forskrifter og beste praksis
 • God økonomi- og forretningsforståelse
 • God kjennskap til ulike kontraktsformer
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og målrettet
 • Må kunne kommunisere godt på norsk og engelsk
 • Må kunne jobbe i et flerkulturelt miljø

Vi tilbyr:

 • En selvstendig stilling
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser
 • Godt arbeidsmiljø  

Kontoradresse: Akersveien 5, 0177 Oslo.

Kontaktinformasjon: Eiendomssjef Hai-Nam Vy, mobil 970 27 898.

Søknad sendes innen 2. mai 2024 via stillingsannonsen på finn.no (Finn-kode 347903086).