St. Olav – katolsk kirkeblad

Katolsk kirkeblad fra 1. januar 2010, en sammenslåing av "St. Olav" (katolsk tidsskrift, grunnlagt 1889) og "Broen" (fellesnorsk menighetsblad fra 1979 ved sammenslåing av Oslo katolske bispedømmes "Broen", Midt-Norges "Klippen" (1950-1978) og Nord-Norges "Stella Maris" (1950-1968)). Utgis av Norsk katolsk bisperåd. Sendes alle registrerte katolske husstander.

E-post kirkebladet@katolsk.no

TIDLIGERE UTGIVELSER finnes i PDF-format.

Ved bestilling tilgjengelig i Daisy-format og på CD for blinde og synshemmede.

Logo VisaGI EN GAVE TIL ST. OLAV KIRKEBLAD via vår sikre nettbetalingstjeneste!
Adresse:
Adresse Akersveien 5, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 00 Telefax 22 20 59 40 Bankkonto 3000.22.75321
ISSN: 0802-6726
Redaktør:
Lisa Wade (fungerende redaktør for nr 1/2015 –)
Redaksjon:
Kristine Dingstad
Midt-Norge-kontakt:
Stiftskontoret Telefon 73 52 77 05
Nord-Norge-kontakt:
Stiftskontoret Telefon 77 68 42 68
Melding om adresseforandringer:
E-post adresseforandring(at)katolsk(dot)no
Telefon 23 21 95 10

Utgivelser av St. Olav

Utgivelsene kan leses på nett ved å klikke på forsidebildet, eller lastes ned til din datamaskin.


Nr. 1/2017


Nr. 1/2016


Nr. 2/2016


Nr. 3/2016


Nr. 4/2016


Nr. 5/2016


Nr. 1/2015


Nr. 2/2015


Nr. 3/2015


Nr. 1/2014


Nr. 2/2014


Nr. 3/2014


Nr. 4/2014


Nr. 5/2014


Nr. 1/2013


Nr. 2/2013


Nr. 3/2013


Nr. 4/2013


Nr. 5/2013


Nr. 1/2012


Nr. 2/2012


Nr. 3/2012


Nr. 4/2012

-->

Nr. 5/2012

-->

Nr. 6/2012

-->

Nr. 1/2011


Nr. 2/2011


Nr. 3/2011


Nr. 4/2011


Nr. 5/2011


Nr. 6/2011


Nr. 1/2010


Nr. 2/2010


Nr. 3/2010


Nr. 4/2010


Nr. 5/2010


Nr. 6/2010

av Mats Tande publisert 03.12.2010, sist endret 27.02.2017 - 22:52