Retningslinjer for katekesen

Oslo katolske bispedømme, Oslo, 1999

Imprimatur
Oslo, 10. oktober 1999

+Gerhard Schwenzer
Biskop av Oslo


Innholdsfortegnelse

Innledning
Bakgrunnen og målet for disse retningslinjene
Fremtidige oppgaver
Prolog
1 Katekesens virkelighet
1.1 Hva er katekese?
1.2 Ansvaret for katekesen
1.2.1 Bispedømmet og menigheten
1.2.2 Familien og Kirken
1.2.3 Biskopen og sogneprestene
1.2.4 Ordensfolk og legfolk
1.3 Katekesen og barn og unges virkelighet
1.3.1 Barn og unge med funksjonshemninger
1.4 Katekesen og det øvrige barne- og ungdomsarbeidet
1.5 Katekese og innvandrere
1.6 Katekesen og grunnskolens kristendomsundervisning
1.7 Katekesen og de private katolske grunnskolene
2 Pedagogiske elementer
2.1 Innledning
2.2 Noen grunntanker for katekesen
2.3 Elevenes forutsetninger
2.4 Metoder
3 Rammer for katekesen
3.1 Katekesens hyppighet
3.2 Katekesen på de enkelte alderstrinn
3.3 Sted for undervisningen
3.4 Helgeutflukter, leirer og reiser
4 Katekesens innhold
4.1 Utgangspunkt
4.1.1 Grunnleggende prinsipper for trosformidlingen
4.1.2 Vår situasjon
4.2 Hovedlinjer for læreplanen
4.2.1 1. klasse: Gud er nær meg
4.2.2 2. klasse: Å møte Gud
4.2.3 3. klasse: Vårt møte med Jesus
4.2.4 4. klasse: Hvem er Jesus?
4.2.5 5. klasse: På vei mot Gud - samvittighetsdannelse
4.2.6 6. klasse: Kirken og dens opphav
4.2.7 7. klasse: Å være kristen
4.2.8 8. klasse: Min plass i frelseshistorien og kirkehistorien
4.2.9 9. klasse: Bekjenne og feire vår tro
4.2.10 10. klasse: Troens liv i bønn og handling
4.3 Noe å huske på
5 Kateketene
5.1 Innledning
5.2 Kateketenes bakgrunn
5.3 Opplæring
5.4 Godkjenning
6 Organisering av katekesen
6.1 I bispedømmet
6.2 Det kateketiske senter
6.3 I menighetene
6.4 Avslutning
Litteratur- og adresselister
Litteratur brukt i arbeidet med retningslinjene
Annen nyttig litteratur
Nyttige adresser

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 10:56