Håndbok for menigheter i OKB

Versjon 2, oktober 2003

Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme (PRO) har laget en håndbok for menigheter. Første versjon ble sendt til alle menighetene i OKB i juni 2001 og versjon 2 ble klar i oktober 2003. Håndboken består av 12 hovedkapitler inklusive lister over viktige datoer, nyttige adresser og litteraturliste. En fyldig innholdsfortegnelse og stikkordregister gjør det lett å finne det man er på jakt etter.

Hovedkapitlene er:

 1. Menighetene - organisasjon, struktur og ledelse
 2. Menighetens tjenere
 3. Liturgi
 4. Katekese
 5. Menighetens barne- og ungdomsarbeid
 6. Diakonalt arbeid
 7. Sognekontoret
 8. Økonomi og eiendomsforvaltning
 9. Informasjon
 10. Skjemasamling (ikke ferdig ennå)
 11. Tillegg (diverse informasjon)
 12. Referanser (bl.a. datoer, adresser, forkortelser, litteraturliste, stikkord)
av Webmaster publisert 09.04.2008, sist endret 19.03.2011 - 14:42