St. Paul menighet i Bergen

Ved en kongelig resolusjon av 6. mars 1843 fikk katolikkene lov til å danne en menighet i Christiania (nå Oslo). I 1845 kom den nye dissenterloven som gjorde katolsk virksomhet mulig i hele Norge, og Bergen fikk for første gang etter reformasjonen besøk av en katolsk prest. 12 år senere sendte biskop Jacob Lorenz Studach i Stockholm den norskfødte katolske presten, Christopher Holfeldt-Houen, til Bergen for å opprette en menighet her, og den første gudstjenesten ble holdt julen 1857, i en leilighet på Kalmargjerdet. Denne leiligheten var menighetens kapell inntil 1867. I 1864 kjøpte man tomten i det nåværende Christiesgate.

Grunnsteinen for den nye kirken ble lagt året etter, i 1864, av bergenseren p. Daniel Stub. Hans symbolske grav ligger bak kirken. Det tok 11 år å bygge kirken. Kirken ble innviet på apostlene Peter og Paulus" festdag, 29. juni 1876. Samme år ble også en katolsk menighetsskole åpnet, St. Paul skole. Den var først drevet av ordenssøstrene. På 1980-tallet fikk skolen nye lokaler ved siden av kirken og er i dag en av de beste skolene i Bergen.

I 1896 ble kirkens krypt gravd ut og gjort i stand som foreningslokale. I 1899 ble også det katolske hospital (det nåværende Birgittahjemmet) ved siden av kirken ferdig. Senere ble også Florida-sykehuset bygget - i dag finnes det et kommunalt sykehjem der.

Fra 1901 og inntil sykehusene ble innlemmet i den offentlige helsetjenesten, arbeidet St. Fransiskus Xaverius-søstrene ved Florida sykehus. Deres kongregasjonshus finnes på Marias Minde (Sandviken).

For et par år siden kom Mor Teresa-søstrene til Bergen, og de bor i dag i en del av Birgittahjemmet.

St. Paul menighet hadde i 2006 over 6000 troende, til sammenligning var det ca 20 katolikker i 1876.

Messetider

Messetidene finnes på nettet: http://bergen.katolsk.no/messetider.htm

Katekese og andre aktiviteter for barn og unge i St. Paul menighet

Katekese på norsk, men i hver aldersgruppe er det en kateket som snakker polsk. For de ankomne katekese på polsk en gang i måneden. For de yngste har man åpnet en åpen barnehage, "Nicoline" tirsdag-torsdag 10.00-14.00.

0-8 år: evangelieforklaring under søndagens høymesse
3. klasse: førstekommunionsundervisning en lørdag i måneden. 11-13
4.-6. og 7.-8. klasse: Oppfølgingsgruppe en gang i måneden.
9.-10. klasse (2. og 3. klasse i polsk gymnasium): Toårig forberedelseskurs til fermingens sakrament - en lørdag i måneden.

St. Stefanus ministrantlag har også en polsk gruppe/polskspråklige ledere. Vi har et ungdomslag tilknyttet NUK. Vi har også et studentlag som heter Fides. Dessuten har vi en bibelgruppe på engelsk.

Bønner og messetekster på norsk

På siden "En liten katolsk bønnebok" finner du mange bønner på norsk.

Fader Vår

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn; Komme ditt rike; Skje din vilje, som i himmelen, så og på jorden Gi oss i dag vårt daglige brød og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere; og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

Hill deg Maria

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, Velsignet er du iblant kvinner Og velsignet er dit livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds Mor, Be for oss syndere, Nå og i vår dødstime. Amen.


REJESTRACJA KATOLIKÓW W PARAFII

Registrering av katolikker i St. Paul menighet

Nazwisko i imię
Etternavn og navn
 
Data urodzenia
Fødselsdato
 
Numer osobisty
Personnummer
5 cyfr:
Adres  
Telefon  
Miejsce urodzenia  
Miejsce chrztu parafia, miejscowosc
Dåpssted
 
Data chrztu
Dåpsdato
 

CZŁONKOWIE RODZINY - KATOLICY - ZAMIESZKUJĄCY W NORWEGII

Familiemedlemmer - katolikker - som bor i Norge:

Imie, nazwisko i data urodzenia.

...........................................................................................................

(Navn og fødselsdato)

Prosimy o oddanie formularza księdzu po Mszy Świętej, albo wysłanie do parafii Sw. Pawła - St.Paul menighet, Nygårdsgt 3, 5015 Bergen, lub wrzucenie do skrzynki pocztowej w parafii, lub przysłanie poczty elektronicznej na adress: Bergen(at)katolsk(dot)no

(Skjemaet kan leveres etter søndgsmesse, eller sendes til kontoret, eller per epost.)

av Webmaster publisert 22.03.2007, sist endret 22.03.2007 - 14:48