Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Norges klostre i middelalderen

Gimsøy kloster

Skien kommune, Telemark

Klosteranlegget lå på Gimsøy, i området ved Dir. Smiths gate. Det finnes ikke synlige rester etter anlegget.

Benediktiner-nonnekloster som ble opprettet før 1150 og oppløst noen år etter reformasjonen.

Gimsøy kloster ble trolig opprettet av Dag Eilivsson like før midten av 1100-tallet, kanskje noe tidligere. Hans datter Baugeid ble den første abbedisse i dette nonneklosteret, som disponerte over anselig gods. Den gunstige plasseringen ved den seilbare elva opp til Skien, med Øvre Telemark som oppland, har hatt stor betydning for klosterets posisjon. Allerede i begynnelsen av 1500-tallet ble det bortforlent, men nonnene fortsatte å bo der - i hvert fall til ca 1540.

I 1546 brant klosterbygningene. Senere har byggearbeider i området fjernet nesten alle spor.

Det ble foretatt mindre undersøkelser i området i 1950-årene og i 1975. Arkeologene fant da graver fra middelalderen og murer fra nyere tid, men intet som kan knyttes til klosterbygninger. Kanskje vil undersøkelser i parken syd for Dir. Smiths gate kunne avdekke klosteranlegget.

Litteratur

Christophersen, A. (1976): Fra «klostermark» til industritomt. I: Union-nytt, 93, mai 1976, s. 35-38.

Seierstad, I. (1958): Skiens historie, b. 1. Skien s. 11-25.


Forrige Innhold Neste