Den katolske kirkes katekisme

Fidei Depositum

Johannes Paul II sitt våpen

DEN APOSTOLISKE KONSTITUSJON
«FIDEI DEPOSITUM»

i anledning utgivelsen av
"DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME"
forfattet i forlengelsen av Det annet økumeniske Vatikankonsil

JOHANNES PAUL, BISKOP
Guds tjeneres tjener
til evig ihukommelse

Til mine ærverdige brødre kardinalene, patriarkene, erkebiskopene, biskopene, prestene, diakonene og til alle andre medlemmer av Guds folk.

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17