Den salige Antonius av St. Dominikus (1608-1628)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Antonius av St. Dominikus ble født i 1608 i Japan. Han ble dominikaner (Ordo Praedicatorum - OP) og kateket. [Kilden Bunson skriver at han var dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD).] Han var en ledsager av den salige dominikanerpateren og provinsialvikaren Dominikus Castellet. Han ble arrestert og halshogd 20 år gammel i Nagasaki den 8. september 1628 sammen med 16 ledsagere. Samme dag ble p. Castellet brent levende i Nagasaki sammen med de salige Thomas av St. Hyacint OP, Antonius av St. Bonaventura OFM og Dominikus av Nagasaki OFM.

Antonius ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 170 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Antonius' minnedag er dødsdagen 8. september.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49