Den salige Balsamus av La Cava ( -1232)

Minnedag: 24. november

Den salige Balsamus av La Cava ( -1232) Skytshelgen for Cinisello Balsamo ved Milano

Den salige Balsamus (Balsam; it: Balsamo) ble født på 100-tallet i Italia. Han ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Den hellige Treenighet (Santissima Trinità) i La Cava dei Tirreni ved Salerno i Sør-Italia. Før den salige abbed Peter II døde den 13. mars 1208, hadde han utpekt Balsamus til sin etterfølger for å unngå uroligheter, og han ble den tiende abbed av La Cava. Han beskrives av Johannes av Capua som «prestestandens perle og prelatenes krone».

Keiser Fredrik II (1212-50) satte ham svært høyt og ga ham til og med rett til å avsi dødsdommer i territoriet som tilhørte klosteret, noe som gjorde ham til en sann fyrste. Vi kjenner imidlertid ikke til at han avsa noen dødsdommer. Den keiserlige beskyttelsen gjorde at La Cava ikke fikk militære skader slik som andre klostre på denne tiden, blant dem Montecassino. Det gjorde også at klosterets dyrebare arkiver ble bevart.

Balsamus døde den 24. november 1232 i La Cava. Den 20. oktober 1675 ble hans relikvier overført sammen med relikviene av de andre hellige og salige abbedene fra La Cava til kapellet for «Santi Padri». Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 16. mai 1928 (gruppen «Simeon og syv ledsagere, abbeder av La Cava») av pave Pius XI (1922-39). Hans minnedag er 24. november.

Like utenfor Milano, nå en del av Stor-Milano, ligger et sted som heter Cinisello Balsamo. Vi kjenner ikke opprinnelsen til navnet og vet ikke om det har noe med den salige Balsamus å gjøre, men etter saligkåringen i 1928 fikk stedet i 1931 en betydelig relikvie av Balsamus, og han er nå stedets skytshelgen.

Sammen med ham ble abbedene Simeon (1124-40), Falko (1141-46), Marinus (1146-70), Benincasa (1171-94), Peter II (1195-1208), Leonard (1232-55) og Leo II (1268-95) saligkåret. Den 21. desember 1893 ble de fire første abbedene av La Cava helligkåret av pave Leo XIII (1878-1903): Alferius (ca 1011-50), Leo I (1050-79), Peter I (1079-1123) og Constabilis (1122-24).

Klosteret La Cava besto uten avbrudd i 850 år, fra 1011 til 1861, da det ble offisielt stanset av den italienske regjeringen. Imidlertid var det alltid munker som bodde der, som sang officiet og førte et monastisk liv, og klosteret eksisterer fortsatt.

av Webmaster publisert 20.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:53