Den salige Leo II av La Cava (1239-1295)

Minnedag: 19. august

Den salige Leo (it: Leone) ble født i 1239 og ble i svært ung alder benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i det gamle klosteret Den hellige Treenighet (Santissima Trinità) i La Cava dei Tirreni ved Salerno i Sør-Italia. Etter at reformabbeden Amico døde, ble Leo den 25. januar 1268 valgt til klosterets fjortende abbed som Leo II, bare 29 år gammel. Han mottok velsignelsen som abbed i Benevento den 5. februar 1268.

Leo forsatte reformarbeidet til sin forgjenger. Da han deltok på konsilet i Lyon i 1274, benyttet han anledningen til å besøke klosteret Cluny, som en gang var et av de store monastiske reformsentrene i Vest-Europa. På konsilet stadfestet den salige pave Gregor X (1271-76) alle La Cavas rettigheter og privilegier som var tildelt av tidligere paver. Leo bygde en ny kirke i klosteret og en vakker klostergang. Under hans styre utviklet arbeidet i scriptoriet seg, og en rekke viktige manuskripter ble kopiert og bevart.

Etter 27 år som abbed døde Leo den 19. august 1295 og ble gravlagt foran høyalteret i klosterkirken. Den 20. oktober 1675 ble hans relikvier overført sammen med relikviene av de andre hellige og salige abbedene fra La Cava til kapellet for «Santi Padri». Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 16. mai 1928 (gruppen «Simeon og syv ledsagere, abbeder av La Cava») av pave Pius XI (1922-39). Hans minnedag er dødsdagen 19. august.

Sammen med ham ble abbedene Simeon (1124-40), Falko (1141-46), Marinus (1146-70), Benincasa (1171-94), Peter II (1195-1208), Balsamus (1208-1232) og Leonard (1232-55) saligkåret. Den 21. desember 1893 ble de fire første abbedene av La Cava helligkåret av pave Leo XIII (1878-1903): Alferius (ca 1011-50), Leo I (1050-79), Peter I (1079-1123) og Constabilis (1122-24).

Klosteret La Cava besto uten avbrudd i 850 år, fra 1011 til 1861, da det ble offisielt stanset av den italienske regjeringen. Imidlertid var det alltid munker som bodde der, som sang officiet og førte et monastisk liv, og klosteret eksisterer fortsatt.

av Webmaster publisert 20.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:49