Den salige Marinus av La Cava ( -1170)

Minnedag: 15. desember

Den salige Marinus (it: Marino) ble født i Italia og ble benediktinermunk (Ordo Sancti Benedicti – OSB) i klosteret Den hellige Treenighet (Santissima Trinità) i La Cava dei Tirreni ved Salerno i Sør-Italia. Han var først enkel munk og hadde ansvaret for munkenes klær, men senere hadde han embetet som skattmester. Etter at den salige abbed Falko døde den 6. juni 1146, ble Marinus den 9. juli valgt til hans etterfølger og ble den syvende abbed av La Cava.

I henhold til skikken i La Cava dro han til Roma og ble velsignet som abbed av den salige pave Eugenius III (1145-53), cistercienser og disippel av den hellige Bernhard av Clairvaux. Ved den anledning mottok Marinus klosteret San Lorenzo in Panisperna for å reformere det etter La Cavas regel. Med en bulle av 6. mai 1149 tok pave Eugenius abbediet La Cava under sin beskyttelse og la det direkte under Den hellige Stol, noe som gjorde det uavhengig av biskopenes myndighet.

Marinus' periode som abbed var en velstandstid og var preget av sjenerøse donasjoner fra biskoper, fyrster og adelsmenn, og andre klostre og kirker ble underlagt La Cava. Klosterkirken ble utsmykket med marmor og dekorert med fresker og fikk mosaikkgulv. Marinus var en nær venn av både flere paver og av kongene av Sicilia, og han opptrådte som megler mellom de to stormaktene i 1156. Han arbeidet for fred mellom kong Vilhelm I den slette (Guglielmo il Malo) av Sicilia (1154-66) og pave Hadrian IV (1154-59), og han ble selv kalt til hoffet i Palermo. For sitt arbeid fikk han et charter fra kongen som stadfestet klosterets eiendommer, tok det under sin legale beskyttelse og fritok det for skatter. Det kunne utnevne vasaller, skrive ut soldater og utnevne dommere og notarer.

Marinus døde den 15. desember 1170 (eller 1171) og ble gravlagt i klosterkirken, like ved abbed Constabilis. Den 20. oktober 1675 ble hans relikvier overført sammen med relikviene av de andre hellige og salige abbedene fra La Cava til kapellet for «Santi Padri». Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 16. mai 1928 (gruppen «Simeon og syv ledsagere, abbeder av La Cava») av pave Pius XI (1922-39). Hans minnedag er dødsdagen 15. desember.

Sammen med ham ble abbedene Simeon (1124-40), Falko (1141-46), Benincasa (1171-94), Peter II (1195-1208), Balsamus (1208-1232), Leonard (1232-55) og Leo II (1268-95) saligkåret. Den 21. desember 1893 ble de fire første abbedene av La Cava helligkåret av pave Leo XIII (1878-1903): Alferius (ca 1011-50), Leo I (1050-79), Peter I (1079-1123) og Constabilis (1122-24).

Klosteret La Cava besto uten avbrudd i 850 år, fra 1011 til 1861, da det ble offisielt stanset av den italienske regjeringen. Imidlertid var det alltid munker som bodde der, som sang officiet og førte et monastisk liv, og klosteret eksisterer fortsatt.

av Webmaster publisert 20.04.2004, sist endret 28.11.2015 - 02:52