Den hellige Cecilius av Granada (1. årh)

Minnedag: 1. mai

En av gruppen Syv apostoliske menn; skytshelgen for Granada

Den hellige Cecilius (Caecilius; sp: Cecilio) skal ha levd i det første århundret, i apostolisk tid. Han er en av gruppen «Syv apostoliske menn» (siete varones apostólicos), syv kristne klerikere som ble ordinert i Roma av apostelfyrstene Peter og Paulus og sendt for å evangelisere Spania. I tillegg til Cecilius består denne gruppen av de hellige Hesychius, Ctesiphon, Torquatus, Eufrasius, Indaletius og Secundus (Isicio, Tesifonte, Torcuato, Eufrasio, Hesiquio y Segundo). Noen sier at de var den hellige apostelen Jakobs syv disipler. Legenden stammer antakelig fra 700-tallet.

I likhet med i mange gamle franske bispedømmer er det også flere steder i Spania slik at legendene prøver å knytte stedets første biskop til en av Jesu apostler. I virkeligheten er det grunn til å anta at Cecilius må ha levd på 200-tallet.

Martyrologiet fra Lyon (806 AD) inkorporerte tekst fra en kilde fra 400-tallet, og de syv helgenene nevnes i den mozarabiske liturgien. Ifølge manuskripter fra 900-tallet, som inneholdt informasjon fra 700- og 800-tallet, kom de syv prestene til Acci (nå Guadix i provinsen Granada), hvor de hvilte ut etter den strabasiøse reisen. De dro inn i byen for å kjøpe mat. Men dette var under feiringene til ære for Jupiter, Mercurius og Juno. Hedningene løp etter dem til elven, hvor det var en stor og solid bro. Men da alle hedningene løp ut på den, kollapset broen mirakuløst slik at de syv ble berget. En adelskvinne ved navn Luparia, som var interessert i deres misjon, gjemte dem og omvendte seg til kristendommen etter å ha bygd et alter til ære for den hellige Johannes Døperen.

De syv misjonærene bestemte seg for å evangelisere ulike deler av regionen Baetica (dagens Andalucía i Sør-Spania). Cecilius dro til Iliberri eller Iliberis (Eliberi), det senere Elvira, dagens bydel Albaicín (?) i Granada i regionen Andalucía. Identifiseringen av stedene de syv dro til, er upresis, men den eneste identifiseringen som regnes som sikker, er den at Iliberis er Elvira, sete for synoden i Elvira, hvor den første biskopen ifølge Glosas Emilianenses var Cecilius.

Etter suksessfullt virke i Spania døde han som martyr. Gruppens felles minnedag var tidligere 15. mai, men det nye Martyrologium Romanum (2001) legger den til 1. mai. I tillegg har hver av helgenene sin egen minnedag. Det finnes statuer av alle de syv hellige i tillegg til en av St. Peter i katedralen i Guadix. Cecilius’ minnedag er 1. februar. Cecilius’ relikvier oppbevares i katakombene i klosteret i bydelen Sacromonte i Granada. Første søndag i februar er det en valfart til katakombene.

Kilder: KIR, Patron Saints SQPN, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. september 2011

av Per Einar Odden publisert 16.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:04