Den hellige Secundus av Abula (1. årh)

Minnedag: 1. mai

En av gruppen Syv apostoliske menn; skytshelgen for Ávila og for AblaDen hellige Secundus’ grav i eremitasjen San Segundo i Ávila

Den hellige Secundus (sp: Segundo) levde ifølge tradisjonen i det første århundret, i apostolisk tid. Han er en av gruppen «Syv apostoliske menn» (siete varones apostólicos), syv kristne klerikere som ble ordinert i Roma av apostelfyrstene Peter og Paulus og sendt for å evangelisere Spania. I tillegg til Secundus, består denne gruppen av de hellige Hesychius, Cecilius, Ctesiphon, Torquatus, Eufrasius og Indaletius (Hesiquio, Cecilio, Tesifonte, Torcuato, Eufrasio y Indalecio). Legenden stammer antakelig fra 700-tallet.

I likhet med i mange gamle franske bispedømmer er det også flere steder i Spania slik at legendene prøver å knytte stedets første biskop til en av Jesu apostler. I virkeligheten er det grunn til å anta at de syv må ha levd på 200-tallet.

Martyrologiet fra Lyon (806 AD) inkorporerte tekst fra en kilde fra 400-tallet, og de syv helgenene nevnes i den mozarabiske liturgien. Ifølge manuskripter fra 900-tallet, som inneholdt informasjon fra 700- og 800-tallet, kom de syv prestene til Acci (nå Guadix i provinsen Granada), hvor de hvilte ut etter den strabasiøse reisen. De dro inn i byen for å kjøpe mat. Men dette var under feiringene til ære for Jupiter, Mercurius og Juno. Hedningene løp etter dem til elven, hvor det var en stor og solid bro. Men da alle hedningene løp ut på den, kollapset broen mirakuløst slik at de syv ble berget. En adelskvinne ved navn Luparia, som var interessert i deres misjon, gjemte dem og omvendte seg til kristendommen etter å ha bygd et alter til ære for den hellige Johannes Døperen.

De syv misjonærene bestemte seg for å evangelisere ulike deler av regionen Baetica (dagens Andalucía i Sør-Spania). Secundus dro til Abula, hvor han ble byens første biskop. Abula har blitt identifisert som enten Ávila i regionen Castilla y Leon, eller Abla i provinsen Almería i regionen Andalucía. Ávila kan ha vært den gamle byen som var kjent som Abula og nevnt av Ptolemaios i hans Geographia (II 6, 60) som en by i den iberiske regionen Bastetania. Abula nevnes som en av de første byene i Hispania som ble kristnet, spesifikt av Secundus. Imidlertid kan Ávila ha vært det gamle Obila, mens Abula kan ha vært byen Abla.

Deres felles minnedag var tidligere 15. mai, men det nye Martyrologium Romanum (2001) legger den til 1. mai. I tillegg har hver av helgenene sin egen minnedag, og Secundus nevnes den 2. mai. Secundus’ relikvier ble gjenfunnet i 1519 da man rev en falleferdig kirke, og de ble høytidelig skrinlagt. Da det ikke fantes noen biografi ham (bare gruppebiografien) vet man ikke om han døde som martyr eller en naturlig død.

Kilder: Heiligenlexikon, zeno.org, en.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. september 2011

av Per Einar Odden publisert 16.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06