Den hellige Eufrasius av Iliturgi (1. årh)

Minnedag: 1. mai

En av gruppen Syv apostoliske menn; skytshelgen for Andújar og for bispedømmet JaénDen hellige Eufrasius, alter viet til ham i katedralen i Jaén (1700-t)

Den hellige Eufrasius (Euphrasius; sp: Eufrasio) levde ifølge tradisjonen i det første århundret, i apostolisk tid. Han er en av gruppen «Syv apostoliske menn» (siete varones apostólicos), syv kristne klerikere som ble ordinert i Roma av apostelfyrstene Peter og Paulus og sendt for å evangelisere Spania. I tillegg til Eufrasius, består denne gruppen av de hellige Hesychius, Cecilius, Ctesiphon, Torquatus, Indaletius og Secundus (Hesiquio, Cecilio, Tesifonte, Torcuato, Indalecio, y Segundo). Legenden stammer antakelig fra 700-tallet.

I likhet med i mange gamle franske bispedømmer er det også flere steder i Spania slik at legendene prøver å knytte stedets første biskop til en av Jesu apostler. I virkeligheten er det grunn til å anta at de syv må ha levd på 200-tallet.

Martyrologiet fra Lyon (806 AD) inkorporerte tekst fra en kilde fra 400-tallet, og de syv helgenene nevnes i den mozarabiske liturgien. Ifølge manuskripter fra 900-tallet, som inneholdt informasjon fra 700- og 800-tallet, kom de syv prestene til Acci (nå Guadix i provinsen Granada), hvor de hvilte ut etter den strabasiøse reisen. De dro inn i byen for å kjøpe mat. Men dette var under feiringene til ære for Jupiter, Mercurius og Juno. Hedningene løp etter dem til elven, hvor det var en stor og solid bro. Men da alle hedningene løp ut på den, kollapset broen mirakuløst slik at de syv ble berget. En adelskvinne ved navn Luparia, som var interessert i deres misjon, gjemte dem og omvendte seg til kristendommen etter å ha bygd et alter til ære for den hellige Johannes Døperen.

De syv misjonærene bestemte seg for å evangelisere ulike deler av regionen Baetica (dagens Andalucía i Sør-Spania). Eufrasius dro til Iliturgi (Iliturgis, Illiturgum), som vanligvis identifiseres med Andújar i provinsen Jaén, mens andre kilder hevder at Iliturgi er Cuevas de Lituergo, elleve kilometer øst for Andújar, eller Mengíbar i provinsen Jaén. I Iliturgi ble han den første biskopen og døde som martyr.

Legenden synes å være et hagiografisk arbeid uten noe historisk grunnlag. I tidligere kilder fra det samme området, både historiske og liturgiske, nevner aldri disse helgenene. Mest trolig er det en from legende utarbeidet av vestgoterne med tanke på å styrke båndene med den lokale kirken i Roma, noe som forklarte arbeidet med å evangelisere Hispania som en forkynnelse av disipler av apostelen Peter. Legenden var svært vellykket, spesielt med spredningen av de falske krønikene på 1500- og 1600-tallet, særlig den falske Dexters krønike, som ga mange detaljer om helgener og deres aktivitet i Andalucía. Alle disse krønikene ble skrevet av den jesuittiske falskneren Jerónimo Román de la Higuera.

Eufrasius’ angivelige levninger ble under den muslimske invasjonen overført til Galicia, til dalen rundt elven Mao i provinsen og bispedømmet Lugo, hvor de ble installert i sognet Santa Maria do Mao i O Incio. Han er skytshelgen for Andújar og for bispedømet Jaén siden begynnelsen av 1600-tallet. Der feires han på nærmeste søndag til 15. mai. Hans minnedag er ellers 13. mars, men også 15. mai med de andre apostoliske menn.

Kilder: Heiligenlexikon, zeno.org, ca.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 16. september 2011

av Per Einar Odden publisert 16.09.2011, sist endret 28.12.2015 - 12:06