Den hellige Gwenfrewi ferch Brychan (400-t)

Den hellige Gwenfrewi levde på 400-tallet i Wales. I sin Pedigree of Brychan’s Children nevner David Nash Ford henne ikke. Hun skal ha vært en av døtrene av den halvt legendariske hellige kongen Brychan av Brycheiniog (Brecknock), konge av det kristne kongeriket Brecknock i det sørlige Wales. Men hennes navn opptrer bare i noen av de sene listene over Brychans barn, og hun er helt ukjent for Cognatio de Brychan og andre tidlige kilder.

Ingen detaljer gis om henne bortsett fra i Peniarth MS 131 fra 1400/1500-tallet, hvor det hevdes at hun var «hustru av Cadrod Calchfynydd, og Tynwedd Faglog vanæret henne ved Rhydau Tynwedd». Dette er imidlertid feil, for Cognatio de Brychan sier at Brychans datter Gwrygon Goddeu var gift med Cadrod. Kirkene i Talgarth og Vaynor i Breconshire har feilaktig vært antatt å være viet til denne Gwenfrewi.

Kilder: Baring-Gould (5) - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. mars 2013

av Per Einar Odden publisert 13.03.2013, sist endret 04.10.2013 - 14:05