Den hellige Helena av Serbia (~1236-1314)

Minnedag: 30. oktober

nullDen hellige Helena av Anjou (serb: Jelena Anžujska; Јелена Анжујска) ble født rundt 1236, trolig i Frankrike, men hennes opprinnelse er ikke kjent med sikkerhet. Biografien om den hellige erkebiskop Daniel II (Danilo) sier at «hun var fra en fransk familie», og en fortsettelse av dette verket hevder at «familien var av kongelig eller keiserlig blod». Andre kilder sier mindre spesifikt at Helena var «av katolsk og fransk opprinnelse, trolig fra huset Valois», som de franske kongene tilhørte fra 1328 til 1589. Ifølge Europäische Stammtafeln nedstammet hun fra en sidegren av den bysantinske keiserfamilien og det ungarske kongehuset, og i tilfelle kan hun ha vært en søster av Maria Angelina, hustru til Anseau de Chaurs (eller Cayeux), også kjent som Anselm de Keu, generalkaptein i Albania for kong Karl I av Napoli (1266-85), også kjent som Karl av Anjou. Kong Karl I nevner henne som en slektning i et brev datert 1273.

I 1280 utstedte Karl I av Napoli dokumenter til Maria Angelina (hustru til Anseau de Cayeux) som tillot henne å reise fra Apulia (nå Puglia) til Serbia for å besøke «sin søster dronningen av Serbia». Maria Angelinas foreldre er kjent fra hennes ekteskapsbevilling som ble utstedt i 1253 av paven, som Calojohanni (,,,) imperatore Constantinopolitano, eiusdem Matildis avunculo (...) Matildis dominae de Posaga, natae comitissae Viennensis.

Det vil si Kaloiōannēs Angelos («gode Johannes»), herre over Srem, og Mathilde, datter av Marguerite de Courtenay (søster av de latinske keiserne Robert og Baldvin II) og Heinrich, greve av Vianden (nå i Luxembourg). Derfor var Helena i likhet med søsteren Maria sønnedatter av den bysantinske keiseren Isak II (Isaakios) med hans andre hustru, Margareta av Ungarn (ung: Margit) (1175-etter 1223), eldste datter av kong Béla III av Ungarn og Kroatia (1172-96).

Keiser Isak II Angelos (1185-95;1203-04) hadde rundt 1191 arrangert et ekteskap mellom den hellige storfyrst Stefan I Nemanjas sønn Stefan, som ble den hellige kong Stefan II «den førstekronede» av Serbia (ca 1165-1228), og Eudokia Angelina, niese av Isak II og datter av den bysantinske keiseren Alexios III Angelos (1195-1203). Stefan IIs sønn i andre ekteskap (ikke med Eudokia) var kong Stefan Uroš I av Serbia (1243-76).

Helena og hennes sønn, kong Milutin, freske fra klosteret GračanicaOg det var nettopp kong Stefan Uroš I som Helena giftet seg med av allianseårsaker rundt 1245, bare ni år gammel (eller kanskje rundt 1250). Vi vet imidlertid ikke om hun var hans første, andre eller tredje hustru. Helena var døpt som katolikk, men gikk over til den serbisk-ortodokse tro, og barna ble døpt i den ortodokse kirke. Med Stefan Uroš I hadde hun minst fire barn: 1) Den hellige Stefan Dragutin (før 1253-1316), konge av Serbia (1276-82) og konge av Syrmia (Srem) (1282-1316). 2) Den hellige Stefan Milutin (ca 1253-1321), konge av Serbia (1282-1321). 3) Stefan, som ble gravlagt i klosteret Studenica 4) datteren Brnča.

Det er generell oppfatning at Helena hadde stor innflytelse på sin mann, kong Stefan Uroš I, og hans politikk. Men da hennes mann var i krig med Dubrovnik i 1265/66, tok hun Dubrovniks side. Det ser ut til at hun støttet sønnen Stefan Dragutin da han i 1276 styrtet faren fra tronen. Som takk for denne støtten var hun en tid hersker av Zeta, Travunia, Plav og Poibarje. I den perioden var Serbia delt i tre deler, og herskerne i de to andre delene var hennes sønner Dragutin og Milutin. Den eneste virkelige motstand Dragutin møtte for dette kuppet, var fra den serbiske erkebiskop Joannikios I (serb: Joanikije) (1272-76), som trakk seg fra sin stilling i protest mot denne fremgangsmåten for å bli kvitt Stefan Uroš I.

Helena grunnla den første jenteskolen i middelalderens Serbia. Hennes palass var i dagens Kosovo, i byen Brnjak på fjellet Mokra Gora, hvor skolen lå. I tillegg til dette palasset eide hun byen Jelač på fjellet Rogozna. Hun var svært aktiv i byggingen av kristne kirker, både ortodokse og katolske. I 1288 ble hennes fire fransiskanerklostre innviet i Bar, Shkodër, Ulcinj og Kotor. I likhet med andre medlemmer av dynastiet Nemanjić bygde hun klostre. Hun bygde klosteret Shirgj i det nordre Albania, klosteret Gradac i Serbia, hvor hun ble gravlagt, og kirken St Nikolas i Shkodër i det nordvestre Albania, hvor hun døde. Hun fikk også bygd mange ortodokse kirker, inkludert den ortodokse kirke i Gradac ved elven Ibar. Rundt 1275 fikk hun også bygd kirken Herrens Bebudelse, som var ment som hennes egen gravkirke og ligger i landsbyen Gornji Gradac.

Rundt 1280 ble Helena nonne i kirken St Nikolas i Shkodër, men merkelig nok byttet hun ikke til noe klosternavn. Hun døde i klosteret den 8. februar 1314 og ble gravlagt i klosteret Gradac. Hun ble helligkåret av den serbisk-ortodokse kirken og hennes minnedag er 30. oktober, som tilsvarer 12. november i den gregorianske kalenderen. Det er samme minnedag som hennes sønner Stefan Dragutin og Stefan Milutin.

Helena er en av til sammen seks kvinnelige helgener blant de til sammen 77 hellige i den serbisk-ortodokse kirke. De fem andre kvinnelige helgenene er de hellige Anastasia av Serbia (født Anna, hustru til den hellige Stefan Nemanja), fyrstinne Milica, hustru til den hellige fyrst Lazar Hrebeljanovic og mor til den hellige Stefan Lazarević, Angelina Branković, hustru til den hellige despot Stefan Branković den blinde og mor til de hellige Jovan Branković og Maximus av Serbia, Helena av Dečani, født Anna Neda, datter av Stefan Uroš II Milutin og søster av den hellige kong Stefan Uroš III Dečanski, og Helena Štiljanović, hustru til den hellige «despot» Stefan Štiljanović av Syrmia.

Kilder: Infocatho, en.wikipedia.org, oca.org, srpsko-nasledje.co.rs - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 3. september 2013

av Per Einar Odden publisert 03.09.2013, sist endret 28.12.2015 - 12:06