Den hellige Johannes Baptist Luo Tingyin (1825-1861)

Minnedag: 28. september

Johannes Baptist Luo Tingyin (1825-1861) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô] ble født i 1825 i Qingyian nær Guiyang i provinsen Guizhou i Kina. Han kom fra en velstående, hedensk familie og fikk en god utdannelse, inkludert noe medisinske kunnskaper, og senere åpnet han en liten klinikk. Han var oppriktig, snill og vennlig mot sine venner og naboer, og han hadde et godt ry i området.

En dag dro Luo på besøk til Shitouzhai, og der hørte han en viss katolikk på gaten som forkynte Kristi evangelium. Han ble svært inspirert og bestemte seg for å bli kristen. Han ble døpt og tok navnet Johannes Baptist. Hans nidkjærhet gjorde at både hans hustru og hans foreldre kom til tro på Gud, og ved fortsatt å stole på Guds nåde var han i stand til å bringe mange mennesker til troen. Han benyttet anledningen i sin medisinske praksis og døpte et stort antall døende spedbarn.

Etter en tid ga han opp praksisen som lege og begynte å dyrke jorden nær Yaojiaguan [Tsin-Gay], hvor den lokale kirken hadde land nær det nye seminaret. Han hjalp ikke bare til med å bygge seminaret, men ble også spurt om å drive Kirkens jord. Hans ærlighet og korrekte oppførsel gjorde at seminarets rektor, p. Bai [Payan], betrodde ham alle seminarets forretningssaker.

I 1861 satte noen lokale tjenestemenn i gang en ny forfølgelse. Alle seminaristene flyktet til Yangmeigao, men den 12. juni ble seminarets forretningsfører Johannes Baptist arrestert i seminaret. På vei tilbake møtte de seminaristene Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang] og Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], som var på vei hjem etter å ha handlet i byen, og de ble også arrestert. De tre ble sperret inne i et gammelt forlatt tempel, som var skittent, kaldt og fuktig. De måtte gjennomgå mye mishandling, men mistet aldri troen på Gud. I fengslet ble Johannes Baptist alvorlig syk. Da hans kone kom for å besøke ham, insisterte han på at hun skulle forbli fast i sine forpliktelser til Herren og ta seg av deres to barn. De tre fangene fikk mat fra seminarets kjøkken, og kokken, den hellige Marta Wang-Luo Mande [Ouang] vasket også deres klær - alt til tross for spott og ydmykelser. Hun fraktet også brev fra de to seminaristene til deres biskop.

Den 29. juli 1861 kom det et dekret fra keiseren som benådet de tre fangene i fengslet, men dommeren holdt det tilbake og ga i hemmelighet ordre om at de skulle henrettes. Da de tre skulle dø, drev Marta og vasket deres klær på elvebredden. Da de ble ført til retterstedet, fulgte hun med til tross for soldatenes trusler: «Jeg skal skjære hodet av deg!» Hun ble ikke skremt bort, men svarte: «Hvis de kan dø, så kan jeg også». Alle fires ansikter bar preg av den fred og glede som kom fra motet til å dø for sin tro, og de ba helt frem til henrettelsen. De fire ble halshogd den 29. juli 1861.

Johannes Baptist ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Johannes Baptists minnedag er ellers 29. juli.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:56