Den hellige Peter Wu Guosheng (1768-1814)

Minnedag: 28. september

Peter Wu Guosheng (1768-1814) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Peter Wu Guosheng [Ou] ble født i 1768 i Longping [Long-Pin-Tchang] i provinsen Guizhou [Kouy-Tcheou] i Kina i en fattig hedensk familie. Han lærte tidlig å kjenne den kinesiske forfedredyrkelsen. Han vokste opp med en sterk kropp og en like sterk karakter, og en sterk sans for rettferdighet fikk ham til å forsvare de fattige og undertrykte, men skremte også andre. Ved hjelp av hardt arbeid sparte han nok penger til å åpne et stort hotell.

En dag hadde han to gjester, Xu og Leng, som var sendt av p. Matteus Luo i Sichuan [Su-Tchuen] for å forberede et misjonsfremstøt i Longping. Disse fromme katolikkene merket seg at han var åpenhjertig, sjenerøs og omgjengelig, godt kjent og respektert i området. En kveld introduserte de ham for ideen om en skaper av universet ved å bruke fullmånen som utgangspunkt, og begeistret appellerte de til ham om å følge Jesus Kristus. Han var entusiastisk av natur, så han rensket først huset sitt for avgudsbilder, deretter oppfordret han alle som gikk forbi til å akseptere den kristne tro.

Da p. Matteus Luo besøkte ham i Longping i 1795, fant han en vel etablert tro og gjorde ham til leder for katolikkene i distriktet. Han døpte ham også med navnet Peter. Han tok ham også med tilbake til Sichuan, hvor hans solide karakter ble styrket ved å se livet til sanne kristne. Nå innså han sin svakhet, angret sine tidligere feil og bestemte seg for å bli en sann Kristi disippel. I 1811 var det minst 600 troende i området.

I 1814 brøt det ut en voldsom forfølgelse og den 3. april ble Peter arrestert og satt i fengsel. Han gjorde ikke noe forsøk på å flykte. Under rettssaken ble han utsatt for all slags tortur for å bryte ham ned, men han holdt tappert ut alt for sin tro. Han husket sin hustrus åndelige velferd og skrev et brev til henne fra fengselet for å fortelle henne om Guds kjærlighet for alle. Han understreket livets forgjengelighet og vårt behov for bot for å komme til himmelen. Til slutt skrev han: «Vær lojal mot Herren, aksepter hans vilje».

Peter gjorde om fengselet til et oratorium (bønnerom) hvor han inspirerte de andre fangene ved selv å være en mønsterkristen. Han ledet dem i den forbudte gudstjenesten gjennom å synge lovsanger, og hele tiden ba han med høy røst sammen med dem og forkynte for dem om religionens sannheter. Alle forsøkene på å få ham til å avsverge troen var forgjeves. En dag nektet han å trampe på et krusifiks, og han ble da dømt til døden. Han satt i fengslet til det kom beskjed fra keiseren om at han hadde ratifisert dødsdommen. Etter et tegn fra himmelen forberedte Peter en avskjedsmiddag og forutså sin egen dødsdato. Før sin henrettelse erklærte han med høy stemme: «Himmelen, himmelen, mitt sanne hjem!» Deretter løftet han hodet og sa: «Jeg ser min himmelske Mor og min verneengel som kommer for å hente meg hjem». Deretter led han martyrdøden den 7. november 1814 ved å bli kvalt i Tsen-y-Fou i provinsen Sichuan.

Peter ble saligkåret den 27. mai 1900 (dokumentet (Breve) var datert den 7. mai) av pave Leo XIII (1878-1903) som en av gruppen «Den salige Gabriel Johannes Taurin Dufresse og 12 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Hans minnedag er ellers 7. november.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51