Den hellige Johannes Chen Xianheng (1820-1862)

Minnedag: 28. september

Johannes Chen Xianheng (1820-1862) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Johannes Chen Xianheng [Tchen] ble født i 1820 i Chengdu i provinsen Sichuan i Kina. Han kom fra en hedensk familie, men det finnes ingen opplysninger om hans barndom, bortsett fra at han kom fra en lærd familie og kunne studere klassikerne og poesi. Etter at hans foreldre døde tidlig, fikk han så store vanskeligheter at han måtte bli dagarbeider.

Xianheng hadde en søster som giftet seg med en føydal tjenestemann og de fikk et barn, en datter. Denne tjenestemannen flyttet sin familie til Guiyang [Kouy-yang] etter å ha fått en ny utnevnelse, men han døde der etter en kort, alvorlig sykdom og etterlot kone og datter uten midler. Hun ønsket ikke å gifte seg igjen, så hun måtte midlertidig flytte til et fattighus. Xianheng var rundt 30 år da hans søster skrev om sin tilstand langt hjemmefra. Han skyndte seg til Guiyang for å treffe dem og startet en liten forretning for å tjene til livets opphold.

Der ble han også kjent med noen kristne, og samtaler med dem gjorde at han gikk over til den katolske tro og ble døpt. Han tok navnet Johannes. P. Simon Mei så at Johannes var from, oppriktig og ærlig, og han ønsket at han skulle bli assistent for den hellige Lucia Yi Zhenmeis bror i hans klinikk. I løpet av det året studerte han pediatri (barnesykdommer) og på fritiden kopierte han medisinske bøker. Senere ble han sendt ut på landsbygda i Gan-Chouen for å ta seg av syke barn, og her demonstrerte han sin kompetanse med stor suksess.

Da Johannes bedte tilbake fra landet, sendte biskop Hu ham for å hjelpe p. Wen Nair (den hellige p. Johannes Peter Néel), og i 1861 arbeidet de to med å spre troen i Longli, Qingzhen, Zuanyi og andre steder. De vendte tilbake til Guiyang i desember før nyttår, og de dro forbi Kaiyang og bodde hos Johannes Zhang Tianshen [Tchang].

I begynnelsen av 1862 arbeidet p. Johannes Peter Néel med grunnleggelsen av en ny kommunitet i Jiashanlong [Kia-Cha-Long], en forstad til byen Kaiyang i provinsen Guizhou [Kouy-Tcheou]. På den tiden var det religionsfrihet, men på grunn av Hongyang-opprøret i sørvest hisset administratoren av Guizhou, general Tian Xingshu, en stor fiende av de kristne, opp hat mot katolikkene. Den lokale dommeren fulgte opp og ga ordre til at Johannes Zhang Tianshen, Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang], Johannes Chen Xianheng [Tchen] og p. Néel skulle arresteres, og de ble tatt den 17. februar. De fire ble tatt med til Kuy-tsheu og ført for underprefekten Tai-Lou-Che.

De ble behandlet som dyr og ble utsatt for all slags tortur. Dommeren kastet ikke bort noe tid, men stilte dem straks for retten. Uten noe formelt forsvar ble de anklaget for forræderi. Uten å avsverge sin tro kunne de ikke unngå dødsdom, men på dette punktet avviste de ethvert kompromiss. Den rasende dommeren dømte dem alle til døden. Dagen etter, den 18. februar 1862, ble de ført ned gaten for at folk skulle spotte dem på veien til retterstedet. Denne ydmykelsen tok de med glede, og de ba til Gud uten å miste styrke. Deretter ble de fire halshogd utenfor byen. Senere samme dag ble også Lucia Yi Zhenmei [Y] arrestert, og hun ble halshogd dagen etter.

Det fortelles at etter henrettelsen av p. Néel viste det seg en lysstråle på himmelen. Tjenestemennene og de ikke-kristne der så det og ble overrasket. Forfølgerne hang opp hodene av de fem martyrene på byporten som en advarsel til folket mot å tro på den kristne religionen. Men noen modige troende kom og hentet deres legemer, la dem i én kiste og gravla dem i den gamle graven til den avdøde biskop Pai på kirkegården ved seminaret i Liuchongguan.

Johannes ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Johannes' minnedag er ellers 18. februar.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48