Den hellige Paulus Chen Changpin (1838-1861)

Minnedag: 28. september

Paulus Chen Changpin (1838-1861) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping] ble født i 1838 i distriktet Xingren i provinsen Guizhou i Kina av hedenske foreldre. Mens han ennå var svært ung forlot faren hjemmet etter en krangel i familien og tjente til livets opphold ved å praktisere medisin. Han ble overtalt av p. Lee Wanmei til å vende tilbake til sin familie, men han fant at hustruen hadde giftet seg på nytt, og han fikk med seg bare sønnen Changpin.

Men han var ikke i stand til å oppdra gutten, så han overga ham til p. Lee, som brukte midler fra Jesusbarn-selskapet til hans oppvekst. Sammen med p. Hu, rektor på seminaret, begynte p. Lee å forberede gutten på å bli prest og ga ham privattimer i latin. Da han ble 16 år, ble han døpt på juledag med navnet Paulus, og han ble konfirmert samme dag. Deretter begynte han å studere på gutteseminaret i Liuchongguan. Intellektuelt hadde Paulus bare gjennomsnittlige evner, og selv om han var svært god i kinesisk, hadde han vanskeligheter med latinen. Han var alltid vennlig og behandlet andre med respekt, men var ikke særlig sosial av seg. Han var ofte alene, og da leste han og skulpterte.

I 1857 kom hans far uten forvarsel og ba ham om å forlate seminaret, men Paul var svært bestemt på å bli og de hadde en temmelig ubehagelig krangel. Tl slutt foreslo p. Hu at gutten måtte få avgjøre selv. Hans var fast bestemt på å fortsette studiene. På Allehelgensdag i 1860 begynte han på presteseminaret i Yaojiaguan [Tsin-Gay].

I 1861 satte noen lokale tjenestemenn i gang en ny forfølgelse. Alle seminaristene flyktet til Yangmeigao, men den 12. juni ble seminarets forretningsfører Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô] arrestert i seminaret. På vei tilbake møtte de seminaristene Paulus og Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], som var på vei hjem etter å ha handlet i byen, og de ble også arrestert. De tre ble sperret inne i et gammelt forlatt tempel, som var skittent, kaldt og fuktig. De måtte gjennomgå mye mishandling, men mistet aldri troen på Gud. De fikk mat fra seminarets kjøkken, og kokken, den hellige Marta Wang-Luo Mande [Ouang] vasket også deres klær - alt til tross for spott og ydmykelser. Hun fraktet også brev fra de to seminaristene til deres biskop.

Den 29. juli 1861 kom det et dekret fra keiseren som benådet de tre fangene i fengslet, men dommeren holdt det tilbake og ga i hemmelighet ordre om at de skulle henrettes. Da de tre skulle dø, drev Marta og vasket deres klær på elvebredden. Da de ble ført til retterstedet, fulgte hun med til tross for soldatenes trusler: «Jeg skal skjære hodet av deg!» Hun ble ikke skremt bort, men svarte: «Hvis de kan dø, så kan jeg også». Alle fires ansikter bar preg av den fred og glede som kom fra motet til å dø for sin tro, og de ba helt frem til henrettelsen. De fire ble halshogd den 29. juli 1861.

Paulus ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Paulus' minnedag er ellers 29. juli.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:52