De salige Ludvig, Frans og Dominikus Nifaki ( -1628)

Minnedag: 10. september

Tre av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Ludvig Nifaci [Nifaki] var en japansk legmann og dominikanertertiar (Tertius Ordo Sancti Dominici - TOSD). Han ble arrestert for å ha gitt ly til misjonærene og dømt til døden. Han ble halshogd i Nagasaki den 8. september 1628 sammen med 16 ledsagere, blant dem sine egne sønner Frans (5 år) og Dominikus (2 år). Samme dag ble den salige dominikanerpateren Dominikus Castellet brent sammen med de salige Thomas av St. Hyacint OP, Antonius av St. Bonaventura OFM og Dominikus av Nagasaki OFM.

Ludvig, Frans og Dominikus ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som tre av 205 salige martyrer av Japan (nr 186, 187 og 188 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Ludvigs, Frans' og Dominikus' minnedag er dødsdagen 8. september. [Kildene Benedictines og Bunson skriver at Dominikus har minnedag 1. juni, mens de andre to minnes 8. september, men dette virker usannsynlig.]

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49